Aktualności

Zapraszamy do składania ofert na prowadzenie punktu małej gastronomii na terenie Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego nad Jeziorem Żuczek

Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie zaprasza do składania ofert na prowadzenie punktu małej gastronomii na terenie Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego nad Jeziorem Żuczek w Debrznie, przy ul. Spacerowej 1. Oferta dotyczy usług gastronomicznych typu food-truck. Miejsce zaopatrzone będzie w dostęp do energii elektrycznej oraz wody. Dopuszcza się posadowienie stolików, leżaków, krzeseł, lampionów i innych elementów dekoracji bądź urządzeń infrastruktury przy czym zajęta powierzchnia nie będzie przekraczać 20 m2.

Realizacja umowy nastąpi na czas określony od 22 czerwca 2024 do 31 września 2024 r. Zamawiający zapewnia oferentowi jedno bezpłatne miejsce parkingowe na terenie Ośrodka oraz możliwość dostarczania towaru.

Wymagania:

1. Oferent musi być podmiotem gospodarczym (wpis w CEiDG lub KRS) i mieć doświadczenie w prowadzeniu działalności gastronomicznej,

2. Oferent nie może powierzyć prowadzenia działalności innemu podmiotowi,

3. Oferent musi zawrzeć umowę dzierżawy zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

4. Oferent w celu potwierdzenia ww. warunków do oferty musi załączyć następujące dokumenty:

  • Ofertę z zadeklarowaniem miesięcznej kwoty czynszu dzierżawnego brutto,
  • Proponowany asortyment sprzedaży,
  • Aktualne zaświadczenie z właściwego rejestru, potwierdzające, że profil (przedmiot) działalności Oferenta jest zgodny z zapytaniem ofertowym,
  • Oświadczenie o prowadzeniu przez okres co najmniej 1 roku, jako podmiot gospodarczy, usług gastronomicznych wraz z ich wykazem.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie w terminie do dnia 14.06.2024 do godz. 14:00 z dopiskiem na kopercie „Mobilny punkt gastronomiczny typu „food truck”. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 18.06.2024 r. do godz. 15:00, a wynik wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej: https://cksit-debrzno.naszbip.pl/ 

Szczegóły wraz z ofertą i wszystkimi niezbędnymi dokumentami znajdą Państwo na stronie: Oferta na Ośrodek Jezioro Żuczek

Zachęcamy do zgłaszania ofert!

Zobacz więcej aktualności

Ankieta – półkolonie dla dzieci

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety na temat organizacji półkolonii dla dzieci z terenu miasta i gminy Debrzno. Ankieta jest dostępna

Spotkanie informacyjne online dla NGO

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne/szkolenie pt.: Fundusze Europejskie dla NGO w perspektywie finansowej 2021-2027. W ramach szkolenia dowiedzą

Debrzeńskie Kino za Rogiem przedstawia…

Czerwiec obfituje w bogatą ofertę naszego Debrzeńskiego Kina za Rogiem! Oto największe z nich! Pierwsze już w najbliższą niedzielę – 16 czerwca – spotkanie z

Skip to content