Aktualności

Stypendia dla dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego

22 kwietnia 2024 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 800/LXIV/24 w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego. Przewidziano trzy rodzaje stypendiów:

 1. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego (Regulamin stanowi załącznik nr 1 do uchwały);
 2. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” współfinansowanego ze środków unijnych (Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały);
 3. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków unijnych (Regulamin stanowi załącznik nr 3 do uchwały).

Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest w drugiej połowie czerwca 2024 roku (informacja pojawi się na stronie https://des.pomorskie.eu/).

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego – dedykowane uczniom uzyskującym sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym

         Kryteria dostępu:

 1. w roku szkolnym 2023/2024 kandydat na stypendystę pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego,
 2. osiągnął (indywidualnie) w roku szkolnym 2023/2024 w konkursach, turniejach lub olimpiadach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 6 regulaminu):
 3. tytuł finalisty lub laureata na szczeblu międzynarodowym lub
 4. tytuł finalisty lub laureata na szczeblu ogólnopolskim

  Ocena merytoryczna – kryteria obowiązkowe (maksymalnie 57 punktów):

 5. osiągnięcia w konkursach, turniejach lub olimpiadach (uwzględnia się maksymalnie 3 najwyżej punktowane osiągnięcia, jeden tytuł w odniesieniu do przedmiotu):
 6. laureat/finalista – szczebel międzynarodowy (12/10 punktów),
 7. laureat/finalista – szczebel ogólnopolski (8/6 punktów),
 8. średnia ocen: liczba punktów = średnia ocen x 21/6 (maks. 21 punktów)

  Ocena merytoryczna – kryteria dodatkowe (maksymalnie 6 punktów):

 9. indywidualny program lub tok nauki (2 punkty),
 10. orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (2 punkty),
 11. lokalizacja szkoły – miasta na prawach powiatu/miasta powiatowe/pozostałe miejscowości (0/1/2 punkty).

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” współfinansowanego ze środków unijnych – dedykowane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy – pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej – wykazują się wysoką średnią oraz osiągnięciami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

          Kryteria dostępu:

 1. w roku szkolnym 2024/2025 kandydat na stypendystę będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego,
 2. w roku szkolnym 2024/2025 będzie uczniem VII, VIII klasy szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej,
 3. średnia ocen na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2023/2024 co najmniej:
 4. 5,00 – w szkole podstawowej,
 5. 4,75 – w szkole ponadpodstawowej,
 6. rodzic albo opiekun prawny ucznia albo pełnoletni uczeń posiada aktualną decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wydaną przez organ polski,
 7. kandydat uzyskał minimum 4 punkty (w ramach kryteriów obowiązkowych i dodatkowych opisanych poniżej);

  Ocena merytoryczna – kryterium obowiązkowe (maksymalnie 10 punktów):

 8. średnia ocen (maksymalnie 10 punktów):
 9. w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej: liczba punktów = (średnia ocen – 5,00) x 10,
 10. ocen w szkole ponadpodstawowej: liczba punktów = (średnia ocen – 4,75) x 8;

  Ocena merytoryczna – kryteria dodatkowe (maksymalnie 28 punktów):

 11. 3 wybrane osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 6 regulaminu):
 12. laureat/finalista szczebel ogólnopolski (6/4 punkty),
 13. laureat/finalista szczebel wojewódzki (3/1 punkt),
 14. pobieranie przez ucznia nauki w szkole preferowanej – wg załącznika do regulaminu wyboru projektów (5,25 punktu)
 15. orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (3,5 punktu),
 16. zamieszkanie ucznia na obszarze wiejskim (1,25 punktu).

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków unijnych – dedykowane uczniom szkół zawodowych, którzy – pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej – wykazują się wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych oraz osiągnięciami w konkursach z tych przedmiotów

         Kryteria dostępu:

 1. w roku szkolnym 2024/2025 kandydat na stypendystę będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego w szkole branżowej I stopnia lub technikum,
 2. w roku szkolnym 2023/2024 ukończył odpowiednio:
 3. I lub II klasę branżowej szkoły I stopnia,
 4. I, II, III lub IV klasę technikum,
 5. średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych co najmniej 5,2,
 6. rodzic albo opiekun prawny ucznia albo pełnoletni uczeń posiada aktualną decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wydaną przez organ polski,;

  Ocena merytoryczna – kryterium obowiązkowe (maksymalnie 12 punktów):

 7. średnia ocen: liczba punktów = (średnia ocen – 5,2) x 15 (maks. 12 punktów)

  Ocena merytoryczna – kryteria dodatkowe (maksymalnie 69 punktów):

 8. 3 wybrane osiągnięcia w konkursach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 6 regulaminu), turniejach lub olimpiadach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 19 regulaminu):
 9. laureat/finalista turnieju lub olimpiady szczebel ogólnopolski (20/15 punktów),
 10. I, II, III miejsce lub wyróżnienie w konkursie zawodowym o zasięgu ponadwojewódzkim lub tytuł odpowiadający tym miejscom lub wyróżnieniu (10 punktów),
 11. I, II, III miejsce lub wyróżnienie w konkursie zawodowym o zasięgu wojewódzkim lub tytuł odpowiadający tym miejscom lub wyróżnieniu (5 punktów),
 12. orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (5 punktów),
 13. zamieszkanie ucznia na obszarze wiejskim (4 punkty).

Poniżej załączamy szczegółową informację wraz z regulaminami. Zachęcamy do zapoznania się.

Uchwała stypendia

Lista szkół preferowanych do Zał. 2

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Zobacz więcej aktualności

Konkurs na Małego Burmistrza!

Z radością informujemy, że z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka właśnie ruszył Konkurs pt. „Co bym zrobił gdybym był Burmistrzem”. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie

Szacowanie strat spowodowanych przez przymrozki

Burmistrz Debrzna informuje, że Wojewoda Pomorski powołał komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez przymrozki wiosenne w okresie od 15.04.2024

Rodzinna Majówka już w najbliższą sobotę!

Już w najbliższą sobotę zapraszamy na Majówkę Rodzinną na Podwórko Miejskie w Debrznie! Jak co roku mamy dla Was świetne atrakcje. Tradycyjnie rozpoczynamy Rajdem Rowerowym

Wystawa malarska lokalnych artystów!

W piątek w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie odbył się wernisaż dzieł sztuki wyciągniętych spod pędzla uzdolnionych mieszkanek Debrzna – Pani Elżbiety Faryno

Utrudnienia w ruchu drogowym przy ul. Okrzei

Informujemy, że w dniu 10.05.2024 roku (piątek) mogę wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym przy ul. Okrzei w Debrznie w związku z realizacją przewiertu sterowanego dla

Wyniki Młodzieżowego DZIKtanda!

Wczoraj odbyło się Młodzieżowe DZIKtando, w którym swoje umiejętności ortograficzne sprawdziło 17 śmiałków. Wszyscy poradzili sobie świetnie ale Pióro Burmistrza wygrała Amelia Datta – uczennica

Skip to content