Aktualności

Ponad milion złotych na realizację projektu „Przedszkola Marzeń w gminie Debrzno”!

Wspaniała wiadomość!

Na złożonych 158 wniosków, dofinansowanie otrzymało tylko 54, w tym nasz znajdując się na 12 pozycji listy rankingowej!

Tym samym pozyskaliśmy środki w wysokości 1 390 984,15 zł na realizację projektu pn. „PRZEDSZKOLA MARZEŃ w Gminie Debrzno”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+),  Działanie 5.7  Edukacja przedszkolna.

Cel projektu: utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gminy Debrzno i poprawa jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć z obszaru wspomagania rozwoju i edukacji dzieci i doskonalenia kompetencji kadry pedagogicznej OWP.

Grupą docelową w projekcie są wyłącznie osoby, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie/zniwelowanie zidentyfikowanych problemów, tj. dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do 5 OWP na terenie gminy Debrzno, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczyciele, pedagog, psycholodzy z OWP gminy Debrzno, rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do OWP gminy Debrzno.

Efekty, rezultaty projektu: utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w SP Debrzno, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych (560h) i  zajęć wyrównujących szanse edukacyjne (2200h) dla 237 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, podniesienie kompetencji kadry OWP (19K: nauczycielki, psycholożki, pedagog).

W ramach projektu zrealizowane będą działania:

utworzenie nowych miejsc przedszkolnych OWP w SP w Debrznie

– realizacja zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych:  zajęcia STEAM,  warsztaty/pokazy edukacyjno-poznawcze (w tym warsztaty ekologiczne), Mobilne Planetarium, przedstawienia teatralne

– realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci: gimnastyka korekcyjna, trening Umiejętności Społecznych, logopedia (warsztaty grupowe, zajęcia indywidualne), terapia ręki, logorytmika, zajęcia sportowe grupowe

– doskonalenie zawodowe kadry OWP (nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagodzy, psycholodzy): studia podyplomowe, kursy/szkolenia

– wsparcie specjalistyczne dla rodziców/opiekunów prawnych (logopeda, psycholog)

– dostosowanie łazienki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz istniejącej bazy lokalowej OWP

– zakup wyposażenia, w tym: meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, materiały i akcesoria do realizacji zajęć, itp.

Wartość projektu: 1 545 537,95 zł

Dofinansowanie: 1 390 984,15 zł

#FunduszeEuropejskie

 

 

Zobacz więcej aktualności

„Piękna Wieś Pomorska 2024”

Ruszyła kolejna edycja konkursu pn. „Piękna Wieś Pomorska”! Jego głównym założeniem i celem jest ukazanie piękna polskich wsi, ich walorów krajobrazowych, a także ich wspólne

Nominacje w plebiscycie „Mistrzowie Agro”

Informujemy, iż ruszyło głosowanie w kolejnej już edycji akcji „MISTRZOWIE AGRO”, organizowanej przez „Dziennik Bałtycki”, „Głos Pomorza” oraz magazyn „Strefa Agro”. Przedstawiamy kandydatów z naszej

Skip to content