Aktualności

Kolejna edycja konkursu plastycznego pn. „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”

Serdecznie zapraszamy do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” dzieci i młodzież szkół podstawowych z terenu gminy Debrzno. Głównym celem konkursu jest zapobieganie wypadkom dzieci oraz młodzieży na wsi i zaznajomienie ich z podstawowymi zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Organizatorami są: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku przy współudziale:

– Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,
– Oddziału Regionalnego KRUS w Gdańsku,
– Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego,
– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
– gmin województwa pomorskiego.

Konkurs będzie prowadzony w trzech kategoriach:

I kategoria – klasy I-III szkoły podstawowej,
II kategoria – klasy IV-VI szkoły podstawowej,
III kategoria – klasy VII-VIII szkoły podstawowej.

Prace prosimy dostarczać do Urzędu Miejskiego w Debrznie do dnia 30.04.2024 r. do pokoju numer 206.

Z każdej kategorii komisja gminna wytypuje po 3 prace i prześle je wraz z protokołem w terminie do 17.05.2024 r. do  wojewódzkiej komisji konkursowej działającej przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku. Komisja na szczeblu wojewódzkim dokona oceny prac plastycznych do dnia 31 maja 2024 r.

Regulamin konkursu plastycznego_2024

Przyklady_prac_wzbronionych (1)

Chron Dziecko PraceZabrDzieciom 2020 INTERNET

Zobacz więcej aktualności

„Piękna Wieś Pomorska 2024”

Ruszyła kolejna edycja konkursu pn. „Piękna Wieś Pomorska”! Jego głównym założeniem i celem jest ukazanie piękna polskich wsi, ich walorów krajobrazowych, a także ich wspólne

Nominacje w plebiscycie „Mistrzowie Agro”

Informujemy, iż ruszyło głosowanie w kolejnej już edycji akcji „MISTRZOWIE AGRO”, organizowanej przez „Dziennik Bałtycki”, „Głos Pomorza” oraz magazyn „Strefa Agro”. Przedstawiamy kandydatów z naszej

Skip to content