Strona główna / Jubileusze mieszkańców

Jubileusze mieszkańców

50 – lecie Pożycia Małżeńskiego Państwa  Teresy i Edwarda Kutzmann

 W dniu 14.04.2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Teresy i Edwarda Kutzmann. .Związek  małżeński zawarli 13.05.1967r. w Urzędzie Stanu Cywilnego Lipka.Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno Wojciech Kallas w imieniu Prezydenta RP odznaczył Państwa Kutzmann  medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, wręczył pamiątkowy dyplom, kwiaty oraz prezent. Dostojnym Jubilatom życzymy wielu kolejnych wspaniałych rocznic, pełni szczęścia osobistego i rodzinnego oraz samych pomyślności.

97 urodziny Pani Julianny Klim

Dnia 2 kwietnia 2018r. doniosły jubileusz 97 urodzin obchodziła Pani Julianna Klim ze Starego Gronowa. Z tej okazji życzenia Jubilatce złożył Burmistrz Miasta i Gminy  Debrzno Wojciech Kallas wraz z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Martą Olkowską. Pani Julianna to  osoba o ogromnej pogodzie ducha i znakomitej kondycji. Burmistrz w imieniu własnym, władz samorządowych gratulował Jubilace, wręczył dyplom gratulacyjny, kwiaty oraz życzył wielu kolejnych lat życia w zdrowiu i dobrym samopoczuciu.

60– lecie Pożycia Małżeńskiego Państwa Wery i Włodzimierza Wasylik

W dniu 16.03.2018r. Państwo Wera i Włodzimierz Wasylik obchodzili 60-lecie pożycia małżeńskiego. .Związek małżeński zawarli 18.03.1958r. w Cierzniach  .Z tej okazji Szanownym Jubilatom życzenia składał Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno Wojciech Kallas   wręczył pamiątkowy dyplom, kwiaty oraz prezent. .,, Diamentowe Gody „- to piękna rocznica ślubu ale, także  wzór i przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związek małżeński. Dostojnym Jubilatom życzymy dużo zdrowia, radości, pogody ducha oraz wielu kolejnych rocznic w miłości i szczęściu rodzinnym.

50 – lecie Pożycia Małżeńskiego Państwa  Anny  i Henryka Czarnieckich

Państwo  Anna  i Henryk Czarnieccy 14.04.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno  obchodzili uroczystość  50-lecia Pożycia Małżeńskiego. ,,Złote Gody”. Związek małżeński zawarli 24.02.1968r. r. w Urzędzie Stanu Cywilnego Miastko. Jest to wielkie święto miłości i wyjątkowa okazja, która skłania do refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga małżonków przykład do naśladowania dla młodych pokoleń. Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno Wojciech Kallas w imieniu Prezydenta RP odznaczył Państwa Czarnieckich  medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, wręczył pamiątkowy dyplom, kwiaty oraz prezent. Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy wielu kolejnych lat życia w szczęściu, zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.

97-lecie urodzin Pani Emilii Papierz

13 stycznia 2018 r. doniosły jubileusz 97 urodzin obchodziła Pani Emilia Papierz z Debrzna. Tak jak w zeszłym roku z  życzeniami, kwiatami i dyplomem gratulacyjnym odwiedzili Jubilatkę Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno Wojciech Kallas i Zastępca Kierownika  Urzędu Stanu Cywilnego Marta Olkowska. Pani Emilia jest bardzo sympatyczną osobą, która mimo swojego sędziwego wieku cieszy się dobrym zdrowiem, świetnym samopoczuciem i humorem. Jubilatce życzymy jeszcze raz zdrowia, pogody ducha i dobrej kondycji na kolejne lata życia.

99 urodziny Pana Franciszka Butkiewicza

W dniu 06.12.2017 r. doniosły jubileusz 99 urodzin obchodził Pan Franciszek Butkiewicz z Debrzna. Z tej okazji życzenia Jubilatowi złożył Burmistrz Miasta i Gminy  Debrzno Wojciech Kallas wraz z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Martą Olkowską. Pan Butkiewicz jest najstarszym mieszkańcem Miasta i Gminy Debrzno i mimo swojego sędziwego wieku cieszy się dobrą  kondycją i zdrowiem.
W  imieniu własnym i władz samorządowych Burmistrz gratulował Jubilatowi, wręczył pamiątkowy dyplom, kwiaty oraz życzył wielu kolejnych lat życia w zdrowiu i dobrym samopoczuciu.

 

Złote Gody Państwa Krajnik

Piękną uroczystość ,, Złotych Godów ” obchodzili Państwo Janina i Tomasz Krajnik, którzy związek małżeński zawarli 26.01.1967r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lipce. Jest to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin, krewnych i przyjaciół. Jesteście Państwo ,,dowodem” na to ,że wypowiedziane niegdyś słowa przysięgi,przetrwały lata i nie utraciły swej mocy i swojego sensu. Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno Wojciech Kallas w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował Dostojnych Jubilatów medalami za ,, Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, wręczył pamiątkowy dyplom, kwiaty oraz upominek. Życzymy wielu kolejnych wspaniałych rocznic, pełnie szczęścia osobistego i rodzinnego oraz dużo,dużo zdrowia.

96-lecie urodzin Pana Stanisława Kalla

W dniu 28.09.2017 r. swoje 96 urodziny świętował Pan Stanisław Kalla. Z życzeniami, kwiatami i dyplomem gratulacyjnym odwiedzili Jubilata Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno Wojciech Kallas i Zastępca Urzędu Stanu Cywilnego Marta Olkowska. Pan Stanisław jest bardzo sympatyczną osobą, która mimo swojego sędziwego wieku cieszy się dobrym zdrowiem, świetnym samopoczuciem i humorem. Jubilatowi życzymy jeszcze raz zdrowia, pogody ducha i dobrej kondycji na kolejne lata życia.


96-lecie urodzin Pani Emilii Papierz

13 stycznia 2017 r. doniosły jubileusz 96 urodzin obchodziła Pani Emilia Papierz z Debrzna. Z tej okazji życzenia Jubilatce złożył Burmistrz Miasta i Gminy  Debrzno Wojciech Kallas wraz z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Martą Olkowską. Pani Emilia to wspaniała, ciepła osoba o ogromnej pogodzie ducha i znakomitej kondycji. Burmistrz w imieniu własnym, władz samorządowych gratulował Pani Emilii, wręczył dyplom gratulacyjny, kwiaty oraz życzył wielu kolejnych lat życia w zdrowiu i dobrym samopoczuciu.

 

 

65-lecie Pożycia Małżeńskiego  Państwa Zofii i Stanisława Lisowskich

W dniu 25.02.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno odbyła się uroczystość z okazji 65-lecia pożycia małżeńskiego. Wspaniałym ,, Żelaznym Jubileuszem ” ślubu mogą poszczycić się Państwo Zofia i Stanisław Lisowscy z Debrzna, którzy związek swój zawarli 01.03.1952 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego Ciepielów. Z tej okazji Szanownym Jubilatom życzenia złożył Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno Wojciech Kallas wręczając kwiaty, dyplom oraz prezent. Państwo Lisowscy wychowali 7 dzieci, doczekali się 17 wnucząt i 9 prawnucząt. 65-lecie pożycia małżeńskiego to niezwykła rocznica za sprawą której, spoglądamy na Państwa z podziwem i uznaniem, to dowód na istnienie takich wartości jak miłość, wierność i uczciwość małżeńska oraz zrozumienie istoty związku małżeńskiego. To piękny wzór i przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związek małżeński. Dostojnym Jubilatom życzymy dużo zdrowia, radości, pogody ducha oraz wielu kolejnych rocznic w miłości i szczęściu rodzinnym.


50 – lecie Pożycia Małżeńskiego Państwa Łucji i Alberta Szymańskich
Państwo Łucja i Albert Szymańscy w dniu 11.02.2017 r., w uroczystej oprawie obchodzili 50-lecie Pożycia Małżeńskiego. ,,Złote Gody” tzw. wielkie święto miłości to wyjątkowa okazja, która skłania do refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga małżonków, jest to również piękny wzór i przykład do naśladowania dla młodych pokoleń.
Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno Wojciech Kallas w imieniu Prezydenta RP odznaczył Państwa Szymańskich medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, wręczył pamiątkowy dyplom, kwiaty oraz prezent. Państwo Szymańscy zawarli związek małżeński 12.02.1967 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łobżenicy, wychowali dwoje dzieci, doczekali się pięciorga wnuków i oczekują narodzin prawnuka. Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy wielu kolejnych lat życia w szczęściu, zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.