Strona główna / Ogłoszenia

Ogłoszenia

Pomoc dla Beaty Stelmach

30 kwietnia w sobotę odbędzie się akcja charytatywna dla Beaty Stelmach – mieszkanki Cierzni, która od 2008 roku zmaga się z nowotworem. Pani Beata potrzebuje środków na bardzo kosztowne leczenie i leki łagodzące ból. Koszty są tak ogromne, że domowy budżet okazuje się być niewystarczający. Wszystkich, którzy chcą wspomóc akcję ...

Czytaj więcej

Obowiązek złożenia deklaracji CEEB

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do 30 czerwca 2022 roku. Gmina Debrzno w rankingu zajmuje 26. miejsce w województwie pomorskim (na 123 gminy) z wynikiem 762 złożonych deklaracji spośród 1662 punktów adresowych. Stanowi to 45% poziom wypełnienia bazy CEEB. Biorąc pod uwagę to, że ...

Czytaj więcej

Debrzeńska Majówka

Zapraszamy na Debrzeńską Majówkę, która odbędzie 30 kwietnia! W programie rajd rowerowy do Myśligoszczy, piknik majówkowy oraz festiwal debrzeńskich hot-dogów. Widzimy się o godz. 10:00 na Podwórku Miejskim w Debrznie przy ul. Traugutta.

Czytaj więcej

Zbiórka nadal trwa! / Sklep społeczny w Debrznie

Nadal trwa zbiórka dla uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie naszej gminy! Potrzebujemy: artykuły spożywcze – np. masło, mleko, cukier, wędliny/sery hermetycznie zamknięte, kawa, herbata, napoje, woda mineralna, makaron, ryż, kasza, gotowe dania w słoikach, płatki, słodycze dla dzieci artykuły higieniczne – np. pampersy od rozmiaru 4, chusteczki nawilżane, papier ...

Czytaj więcej

spotkanie autorskie z Przemysławem Kacą

W najbliższy piątek – 8 kwietnia, zapraszamy na spotkanie z Przemysławem Kacą – autorem książek  „Sny z betonu” oraz „Hip-hop jako narzędzie resocjalizacji młodzieży”. Ponadto jest pomysłodawcą projektu Hip-Hop Druga Szansa i współtwórcą Fundacja Latorośl.

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne

Zapraszamy do składania ofert w ramach otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Realizacja zadań z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego nauki, szkolnictwa wyższego, ...

Czytaj więcej

Nabór wniosków o granty dla KGW

Informujemy, że ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich (KGW). Tegoroczny budżet przeznaczony na wsparcie działalności statutowej KGW wynosi 70 milionów złotych. Nabór wniosków organizuje Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa. Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, ...

Czytaj więcej

DOFINANSOWANIE POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU!

Dobre wieści dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka! Od 1 kwietnia 2022 r. można składać do ZUS wniosek o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Z dofinansowania mogą skorzystać dzieci uczęszczające do żłobka, na które rodzice nie otrzymują rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Dofinansowanie nie ...

Czytaj więcej

zasilanie pól nawozem organicznym

Spółka Goodvalley Agro S.A informuje, że w dniach od 28 marca 2022 do 06 kwietnia 2022 r. odbędzie się zasilanie pól nawozem organicznym (gnojowicą) w rejonie obrębu miejscowości Uniechówek. Nawożenie pól odbywa się zgodnie z planem nawożenia zaopiniowanym pozytywnie przez Stację Chemiczno-Rolniczą, w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego i zapewniający ...

Czytaj więcej

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu