Strona główna / Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ankieta dot. Strategii Rozwoju Powiatu Człuchowskiego

Trwają prace nad nową Strategią Rozwoju Powiatu Człuchowskiego. Formą konsultacji dla mieszkańców jest ankieta online. Wyniki badania mają pomóc w określeniu barier rozwojowych i obszarów priorytetowych. Zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza. Link do ankiety: https://powiatczluchowski.webankieta.pl/

Czytaj więcej

Dzień Edukacji Narodowej!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom, Pedagogom oraz Pracownikom Oświaty składamy najserdeczniejsze życzenia. Chcemy też podziękować  za trud i zaangażowanie w kształtowaniu wartości wśród młodych ludzi. Oprócz wielu sukcesów zawodowych życzymy niesłabnącego zapału, zaangażowania i ogromu satysfakcji!

Czytaj więcej

Ostatnie dni punktu szczepień w Debrznie!

Punkt szczepień w Debrznie będzie otwarty dla mieszkańców już tylko przez trzy dni. Wszyscy osoby, które chciałyby się zaszczepić muszą się więc pośpieszyć, bo punkt szczepień w Debrznie będzie działał już tylko 13, 20 i 27 października!  

Czytaj więcej

Nabór na asystenta rodziny i wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym” –  numer projektu: RPPM.06.02.02-22-0004/17 dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na ...

Czytaj więcej

Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Gmina Debrzno ogłasza nabór otwarty wniosków w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa Projekt ma na ...

Czytaj więcej

Ostatnie terminy szczepień w Debrznie!

Uprzejmie informujemy, że w październiku odbędą się ostatnie szczepienia przeciwko COVID-19 w Debrznie. Punkt szczepień przy ulicy Rynek 3, będzie otwarty jeszcze tylko w czterech terminach (we wszystkie środy do końca października). Oznacza, to, że osoby chętne mogą skorzystać z możliwości zaszczepienia jeszcze tylko 6, 13, 20 i 27 października.

Czytaj więcej

Ostatni Dzień Spisu

Informujemy, że jutro odbędzie się ostatni dzień spisu! Zapraszamy do Urzędu Miejskiego w godzinach 7:00 -17:00. Przypominamy, że spis jest obowiązkowy!

Czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w projekcie

Zapraszamy do udziału w projecie „Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym”. Z projektu mogą skorzystać rodziny z dziećmi oraz osoby niesamodzielne z opiekunami zamieszkujące na obszarze rewitalizacji Debrzna. Zakresem wsparcia m.in. jest rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych, opieka nad osobami niesamodzielnymi, opieka pozaszkolna i zajęcia socjoterapeutyczne. Na zgłoszenia czeka Ośrodek Pomocy ...

Czytaj więcej