Strona główna / Jubileusze mieszkańców

Jubileusze mieszkańców

95-lecie urodzin Pani Emilii Papierz

13 stycznia 2017 r. doniosły jubileusz 96 urodzin obchodziła Pani Emilia Papierz z Debrzna. Z tej okazji życzenia Jubilatce złożył Burmistrz Miasta i Gminy  Debrzno Wojciech Kallas wraz z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Martą Olkowską. Pani Emilia to wspaniała, ciepła osoba o ogromnej pogodzie ducha i znakomitej kondycji. Burmistrz w imieniu własnym, władz samorządowych gratulował Pani Emilii, wręczył dyplom gratulacyjny, kwiaty oraz życzył wielu kolejnych lat życia w zdrowiu i dobrym samopoczuciu.

 

 

65-lecie Pożycia Małżeńskiego  Państwa Zofii i Stanisława Lisowskich

W dniu 25.02.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno odbyła się uroczystość z okazji 65-lecia pożycia małżeńskiego. Wspaniałym ,, Żelaznym Jubileuszem ” ślubu mogą poszczycić się Państwo Zofia i Stanisław Lisowscy z Debrzna, którzy związek swój zawarli 01.03.1952 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego Ciepielów. Z tej okazji Szanownym Jubilatom życzenia złożył Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno Wojciech Kallas wręczając kwiaty, dyplom oraz prezent. Państwo Lisowscy wychowali 7 dzieci, doczekali się 17 wnucząt i 9 prawnucząt. 65-lecie pożycia małżeńskiego to niezwykła rocznica za sprawą której, spoglądamy na Państwa z podziwem i uznaniem, to dowód na istnienie takich wartości jak miłość, wierność i uczciwość małżeńska oraz zrozumienie istoty związku małżeńskiego. To piękny wzór i przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związek małżeński. Dostojnym Jubilatom życzymy dużo zdrowia, radości, pogody ducha oraz wielu kolejnych rocznic w miłości i szczęściu rodzinnym.


50 – lecie Pożycia Małżeńskiego Państwa Łucji i Alberta Szymańskich
Państwo Łucja i Albert Szymańscy w dniu 11.02.2017 r., w uroczystej oprawie obchodzili 50-lecie Pożycia Małżeńskiego. ,,Złote Gody” tzw. wielkie święto miłości to wyjątkowa okazja, która skłania do refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga małżonków, jest to również piękny wzór i przykład do naśladowania dla młodych pokoleń.
Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno Wojciech Kallas w imieniu Prezydenta RP odznaczył Państwa Szymańskich medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, wręczył pamiątkowy dyplom, kwiaty oraz prezent. Państwo Szymańscy zawarli związek małżeński 12.02.1967 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łobżenicy, wychowali dwoje dzieci, doczekali się pięciorga wnuków i oczekują narodzin prawnuka. Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy wielu kolejnych lat życia w szczęściu, zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.