Strona główna / Gmina / II Debrzeńskie Spotkania z Biznesem

II Debrzeńskie Spotkania z Biznesem

Już za kilka dni odbędzie się jedno z większych wydarzeń tego roku organizowanych w naszej gminie! II Debrzeńskie Spotkania z Biznesem! Oficjalna gala będzie miała miejsce w sali widowiskowej przy Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie 19 maja o godzinie 13:00. Organizatorem wydarzenia jest Burmistrz Debrzna oraz Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie.

W programie:
Otwarcie II Debrzeńskich Spotkań z Biznesem – Nina Pachura (Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie)
Małe społeczności w liczbach – Wojciech Kallas (Burmistrz Debrzna)
Panel dyskusyjny: „Duży biznes w małym mieście, czyli jak buduje się firmę na prowincji”
Wśród panelistów: Adam Stec (Stec Karton), Anna Grochowska (Gabi Components), Marcin Szczerba (Studio 55)
Synergie w sporcie i biznesie – Przemysław Saleta (Mistrz Świata w kick-boxingu oraz Mistrz Europy w boksie zawodowym)
Panel dyskusyjny: „Małe miasta na zakręcie. Zapaść czy nowa szansa?”
Wśród panelistów: Prof. Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański), Marek Szymaniak (Reportażysta, autor książki „Zapaść. Reportaże z małych miast”).
Poczęstunek (lunch)

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
Ze względów organizacyjnych na wydarzenie obowiązują zapisy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i weź udział w II Debrzeńskich Spotkaniach z Biznesem>>>

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu