Strona główna / Ogłoszenia (strona 20)

Ogłoszenia

Program stypendialny “Klasa”

Program stypendialny zapewniający absolwentom szkół podstawowych z mniejszych miejscowości naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie. Wnioski o stypendia mogą składać uczniowie ósmych klas szkół podstawowych zamieszkujący na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 100.000 mieszkańców. Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM Finansowanie: ZALICZKA ...

Czytaj więcej

„Perły nauki” – nowy program Ministerstwa Edukacji i Nauki

Trwa nabór zgłoszeń w ramach nowego programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Perły nauki”. Celem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań ...

Czytaj więcej

Ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Miejskim w Debrznie

Szanowni Mieszkańcy, W związku ze znacznym wzrostem liczby zachorowań na COVID-19, a także zaleceniami Rady Ministrów, uprzejmie prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Miejskim w Debrznie. Obowiązuje wejście do budynku Urzędu wyłącznie od ul. Traugutta. Drzwi wejściowe zostaną automatycznie otwarte po dokonaniu pomiaru temperatury i założeniu maseczki. Dezynfekcja rąk ...

Czytaj więcej

Nabór na staż do Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski w Debrznie zaprasza do odbycia stażu na stanowisku pracownik kancelaryjny. Kandydaci ubiegający się o staż zobowiązani są dostarczyć list motywacyjny oraz CV do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Debrznie do 07 lutego 2022 do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej

Nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości podatkowej i budżetowej

Informujemy o wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Miejskim w Debrznie ds. księgowości podatkowej i budżetowej. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej i budżetowej” w sekretariacie UM w Debrznie do godz. 15:00 28 stycznia 2022 roku lub na adres: Urząd Miejski ...

Czytaj więcej

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Debrznie

Po przeprowadzonych wyborach na terenie Szkół Podstawowych Gminy Debrzno oraz przeprowadzonego głosowania w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie Komisja Wyborcza po przeliczeniu głosów ogłasza, iż w skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Debrznie wchodzą: 1. Malmon Julia – 73 głosy 2. Kanecki Sebastian – 50 głosów 3. Bugaj Kinga ...

Czytaj więcej

Poświąteczna zbiórka choinek z terenu Miasta Debrzna

POŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA CHOINEK Z TERENU MIASTA DEBRZNA   Dnia 1 lutego 2022 roku (wtorek) od godziny 600 Zbiórka prowadzona będzie w formie „wystawki”. Podczas akcji będzie można oddać tylko naturalne choinki pozbawione wszelkich ozdób, stojaków i doniczek.  * W przypadku zabudowy jednorodzinnej, drzewka należy wystawić przed posesję.  * W przypadku ...

Czytaj więcej

Informacja dla hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Człuchowie z uwagi na występujące obecnie bardzo poważne zagrożenie zakażenia drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa na całym terytorium Polski, a także z uwagi na pojawiające się nowe ogniska choroby zarówno w kraju, jak i innych państwach europejskich, zaleca aby zarówno w gospodarstwach przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby, jak również w większych fermach ...

Czytaj więcej

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu