Strona główna / Ogłoszenia (strona 2)

Ogłoszenia

Rekrutacja do Klubu Wsparcia Dziennego

Trwa rekrutacja do kolejnej grupy „Klubu Wsparcia Dziennego  – II edycja”. Wszelkie informacje znajdują się na plakacie, natomiast formularze dostępne są w sekretariacie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, ul. Ogrodowa 26. Informacje dostępne również po numerem telefonu 59 83 35 750. Zapraszamy! Rekrutacja trwa do 29 marca!

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na zadania pożytku publicznego

Zapraszamy do składania ofert w ramach otwartego konkursu na: 1. Wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Realizacja zadań z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 40.000 zł kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa ...

Czytaj więcej

Konkurs kulinarny „Bitwa Regionów” dla KGW

Informujemy, iż ruszył nabór do VIII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń skupiających osoby z terenów wiejskich. Jego głównym celem jest promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych oraz wspieranie kół gospodyń wiejskich. Konkurs będzie przebiegać w trzech etapach: ...

Czytaj więcej

Warsztaty dla rodziców

Zapraszamy bardzo serdecznie rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do Przedszkola i oddziałów przedszkolnych gminy Debrzno na warsztaty z psychologiem i dietetykiem. Zajęcia te organizowane są w ramach projektu „Przedszkolaki – debrzeńskie bystrzaki”. Karty zgłoszeniowe dostępne są u wychowawców grup. Terminy oraz szczegółowy program warsztatów znajdują się na poniższych plakatach. Liczba ...

Czytaj więcej

Rekrutacja do Żłobka Gminnego w Debrznie

Drodzy Rodzice! Od przyszłego tygodnia ruszają zapisy do Żłobka Gminnego w Debrznie na rok szkolny 2023/2024! Placówka oferuje profesjonalną opiekę, pełne wyżywienie i masę ciekawych zajęć. Zapraszamy dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia. Wszelkie informacje oraz dokumenty niezbędne do procesu rekrutacji znajdują się na stronie internetowej żłobka: Żłobek ...

Czytaj więcej

Wielkie Serca w małej gminie

Akcja charytatywna „Debrzno Pomaga” już za Nami! Tegoroczna edycja zorganizowana została dla Wojtusia, którego mieliśmy okazję poznać w niedzielę na debrzeńskiej scenie w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debznie. Oby jego piękny uśmiech nigdy nie schodził mu z twarzy! Dziękujemy za zaangażowanie organizatorów, świetną współpracę i przede wszystkim wielkie ...

Czytaj więcej

Program stypendialno – rozwojowy „Klasa”

Trwa 21. rekrutacja do Programu stypendialno – rozwojowego „Klasa” Fundacji BNP Paribas. Program ten skierowany jest do absolwentów szkół podstawowych, który umożliwia wsparcie finansowe w trakcie 4 lat nauki w liceum m.in. internat, wyżywienie, kieszonkowe oraz stypendium finansowe na I roku studiów. Aby zostać stypendystą należy wypełnić formularz na stronie ...

Czytaj więcej

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku!

Informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Debrzna z dnia 10 marca 2023r. w sprawie przydzielenia uprawnień pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie do prowadzenia postępowań dotyczących refundacji podatku VAT podmiotem realizującym zadanie Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie. Refundacja poniesionych w 2023 r. kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają ...

Czytaj więcej

Informacja dla mieszkańców!

Spółka Goodvalley Agro S.A informuje, że w dniach od 13 marca 2023 do 18 marca 2023 r. odbędzie się zasilanie pól nawozem organicznym (gnojowicą) w rejonie obrębu miejscowości Uniechówek. Nawożenie pól odbywa się zgodnie z planem nawożenia zaopiniowanym pozytywnie przez Stację Chemiczno-Rolniczą, w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego i zapewniający ...

Czytaj więcej

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu