Strona główna / Gospodarka

Gospodarka

Nabór wniosku o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

  Gmina Debrzno ogłasza 1 etap naboru wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, położonych na terenie Gminy Debrzno dla osób deklarujących chęć przystąpienia do programu  (pisemne oświadczenie złożone do Urzędu w okresie od dnia 12.09 do 30.09.2022r.). Termin ...

Czytaj więcej

POŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA CHOINEK Z TERENU MIASTA DEBRZNA!

  Informujemy o poświątecznej zbiórce choinek z terenu Debrzna, która odbędzie się 27 stycznia 2023 r. (piątek) od godziny 6:00. Zbiórka prowadzona będzie w formie „wystawki”. Podczas akcji będzie można oddać tylko naturalne choinki pozbawione wszelkich ozdób, stojaków i doniczek. * W przypadku zabudowy jednorodzinnej, drzewka należy wystawić przed posesję. * ...

Czytaj więcej

Konferencja – Bezpieczeństwo wodne w województwie pomorskim

Zapraszamy na konferencję pt. „Bezpieczeństwo wodne w województwie pomorskim – wyzwania dla samorządów. Warsztaty ekologiczne dla dzieci ze szkół podstawowych”. Konferencja odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 roku o godz. 9:00 w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja i szczegółowe informacje na: www.evenea.pl/pl/wydarzenie/bezpieczenstwowodne2022 ...

Czytaj więcej

Nowe wzory wniosków o wypłatę dodatków ciepłowniczych

W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane wzory wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz podmiotów niebędących gospodarstwami z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Chodzi o dopłaty do drewna kawałkowego, peletu drzewnego, biomasy, gazu skroplonego LPG oraz oleju opałowego. Minister Klimatu i Środowiska wydał rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków o wypłatę ...

Czytaj więcej

INFORMACJA O REKOMPENSATACH DO RACHUNKÓW ZA CIEPŁO

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia sprzedawcy ciepła, czyli Zakładowi Innowacyjnego Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrzewinie przez podmioty zapewniające dostawy ciepła do lokali mieszkalnych. ...

Czytaj więcej

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Debrznie

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Debrznie przy ul. Przechodniej 7/37. Przetarg rozpocznie się w dniu 11 października 2022 roku o godz. 1000 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163a. Szczegółowe informacje: Ogłoszenie IV przetarg Debrzno październik ...

Czytaj więcej

Dodatek – inne źródła ciepła

Informujemy, że 21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – daje możliwość dofinansowania zakupu ...

Czytaj więcej

Ciepłe mieszkanie

Gmina Debrzno, informuje, iż ruszył program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  Cel Programu: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na ...

Czytaj więcej

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu