Strona główna / Gospodarka

Gospodarka

Ważne ogłoszenie ws. ograniczenia zużywania wody!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie uprzejmie prosi swoich Odbiorców o ograniczenie poboru wody i używanie jej wyłącznie do celów socjalno-bytowych. Ze względu na występującą bezdeszczową pogodę oraz utrzymujące się wysokie temperatury powietrza i duże pobory wody, zwracamy się z prośbą o wstrzymanie  w godzinach od 16 do 23 podlewania ...

Czytaj więcej

Planowane zakłócenia i przerwy w dostawie wody!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie uprzejmie informuje, iż w dniach 05.06-07.06. na terenie Debrzna – ul. Jeziorna, Górna, Zjednoczenia, Wypoczynkowa (w godzinach 9-13) – mogą wystąpić zakłócenia i przerwy w dostawie wody. Sytuacja spowodowana będzie pracami przełączeniowymi na istniejącej sieci. Jakość wody może ulec pogorszeniu. Woda w tym czasie ...

Czytaj więcej

Badanie Rolne R-SGR

Informujemy, iż od 1 czerwca do  14 sierpnia na terenie całego kraju przeprowadzone zostanie badanie dot. gospodarstw rolnych. Celem badania jest dostarczenie informacji o gospodarstwach rolnych koniecznej dla realizacji krajowej i regionalnej polityki rolnej. Dane można przekazać przez za pomocą formularza online na stronie stat.gov.pl lub ankieterowi telefonicznie bądź osobiście. ...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o nabywaniu lasów i gruntów zalesień

Nadleśnictwo Człuchów uprzejmie informuje o możliwości nabycia przez Nadleśnictwo lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia. Nabywanie lasów i gruntów odbywa się na podstawie i zasadach określonych w art. 37 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Osoby zainteresowane sprzedażą proszone są o kontakt z nadleśnictwem pod nr telefonu ...

Czytaj więcej

II Debrzeńskie Spotkania z Biznesem

Już za kilka dni odbędzie się jedno z większych wydarzeń tego roku organizowanych w naszej gminie! II Debrzeńskie Spotkania z Biznesem! Oficjalna gala będzie miała miejsce w sali widowiskowej przy Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie 19 maja o godzinie 13:00. Organizatorem wydarzenia jest Burmistrz Debrzna oraz Dyrektor Inkubatora ...

Czytaj więcej

Dopłata dla rolników

Rolniku! Jeśli chcesz otrzymać dopłatę z budżetu Państwa – sprzedaj swoje zboże do 15 czerwca br., weź fakturę VAT i złóż wniosek w Biurze Powiatowym ARiMR w terminie 1-30 czerwca. Aż 2200 zł dotacji do hektara pszenicy. Szczegóły pod poniższym linkiem. Dotacja za sprzedane zboże

Czytaj więcej

Czy radny jest bezradny?

Dziś mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa  na spotkanie organizowane przez  Burmistrz Debrzna oraz Pracownię Samorządową Fundacji im. Stefana Batorego. Spotkanie to skierowane jest przede wszystkim do radnych gminnych, powiatowych, radnych rad młodzieżowych oraz przedstawicieli rad seniorów. Spotkanie będzie miało jednak formułę otwartą, więc zapraszamy serdecznie wszystkie osoby zainteresowane tematem i ...

Czytaj więcej

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku!

Informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Debrzna z dnia 10 marca 2023r. w sprawie przydzielenia uprawnień pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie do prowadzenia postępowań dotyczących refundacji podatku VAT podmiotem realizującym zadanie Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie. Refundacja poniesionych w 2023 r. kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają ...

Czytaj więcej

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Burmistrz Debrzna, w związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programem „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, informuje, że Gmina Debrzno planuje przystąpić do powyższego Programu i planuje realizować bezpłatne odbiory od rolników odpadów z działalności rolniczej z terenu Gminy Debrzno. Wnioskodawca ...

Czytaj więcej

Kontrola przydomowych kompostowników

Informujemy, że od marca rozpoczną się kontrole przydomowych kompostowników, celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika oraz kompostowania w nim bioodpadów, stanowiących odpady komunalne (dot. osób, które zadeklarowały jego posiadanie). Kontrole przeprowadzane będą przez upoważnionych do tego przez Burmistrza pracowników Urzędu Miejskiego w Debrznie. Informujemy, iż osoby te będą wykonywać dokumentację zdjęciową ...

Czytaj więcej

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu