Strona główna / Miasto i Gmina / Zła segregacja odpadów!

Zła segregacja odpadów!

Dziś mamy bardzo złą wiadomość. Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Nowym Dworze Sp. z o. o. poinformował nas, że odpady z Naszej Gminy są nienależycie segregowane!

W odpadach biodegradowalnych (BIO) znajdowują się plastikowe worki, metalowe puszki, szklane butelki itp. Przywiezione przez Przewoźnika odpady BIO zostały zakwalifikowane jako odpady zmieszane, co wiąże się prawie z czterokrotnie podwyższoną stawką za przyjęcie odpadów
w Nowym Dworze.

Chcieliśmy przypomnieć, aby wyrzucać odpady BIO bez foliowych woreczków czy innych opakowań. W innym przypadku kolejnego przypadku nieprawidłowej segregacji będziemy zmuszeni naliczyć osobom nieprawidłowo segregującym odpady opłatę jak za odbiór odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny i będzie to kwota 52,00 zł od jednej osoby. Dla zobrazowania jak wyglądały odpady BIO udostępniamy kilka zdjęć!

   

Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości dotyczące segregacji odpadów, to odsyłamy do prostej animacji, która obrazowo tłumaczy jak należy segregować śmieci:

Segregujesz – zyskujesz! – YouTube

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu