Strona główna / Edukacja / Zgłoś klasę do Programu PROJEKTOR

Zgłoś klasę do Programu PROJEKTOR

Program PROJEKTOR do 10 marca poszukuje nauczycieli, którzy chcą podarować swoim uczniom i uczennicom ciekawe zajęcia oraz wyjątkowe doświadczenie. 

PROJEKTOR to program społeczny, który łączy aktywnych studentów,  otwartych i zaangażowanych nauczycieli oraz ekspertów w dziedzinie innowacyjnej edukacji. Przy wsparciu studentów – wolontariuszy pomaga dzieciom z małych miejscowości uwierzyć w swoje możliwości, wyrażać swoje zdanie, sięgać po marzenia, rozwijać wiedzę i kompetencje oraz realizować swoje pomysły.

Nauczyciel zgłaszający klasę może wybrać jeden z 3 projektów:

  • Warsztaty z Wyzwaniem, aby rozwijać wśród uczniów i uczennic wrażliwość społeczną i wzmacniać ich poczucie sprawczości;
  • Spotkania z Pasją, aby inspirować uczniów i uczennice do rozwijania pasji;
  • edu-Ratownicy, aby wprowadzić do nauki matematyki i angielskiego nowe metody.

Posłuchaj, co o PROJEKTORZE mówi nauczycielka Ewa Jaskólska https://youtu.be/1Wk_rZsW4OU  oraz nauczyciel, autor książek i ekspert edukacyjny Przemek Staroń https://youtu.be/lb5rrzhRDiE.

 

Najważniejsze jest to, że jesteś. Twoi uczniowie Cię potrzebują!

 

Chcesz zgłosić swoją klasę?
Sprawdź
https://szkola.projektor.org.pl.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu