Strona główna / Slider / Zbigniew Kaszuba starostą Dożynek Prezydenckich

Zbigniew Kaszuba starostą Dożynek Prezydenckich

W dniach 14 – 15 września 2019 roku odbyły się Dożynki Prezydenckie w Spale.  Jest to wydarzenie wieńczące ogromny trud pracy włożony przez polskich rolników podczas ostatnich żniw. Starostą Dożynek Prezydenckich został mieszkaniec Debrzna – Zbigniew Kaszuba.

Zbigniew Kaszuba jest rolnikiem z Pomorza, z Debrzna w powiecie człuchowskim. Posiada wykształcenie wyższe rolnicze, ukończył również studia podyplomowe z rachunkowości i planowania gospodarstw rolnych, a także podyplomowe studium samorządu rolniczego PAN. Posiada gospodarstwo o powierzchni 160 ha o profilu produkcja roślinna – nasiennictwo zbóż, reprodukcja odmian HR Danko w ramach umowy licencyjnej, produkcja sadzeniaków oraz ziemniaków frytkowych, produkcja olejów roślinnych tłoczonych metodą na zimno w ramach sprzedaży bezpośredniej. W latach 1996–1999 był prezesem Słupskiej Izby Rolniczej, następnie wiceprezesem Pomorskiej Izby Rolniczej w latach 2000–2002.
Jest pomysłodawcą, inicjatorem i współzałożycielem Zrzeszenia Producentów Zbóż i Rzepaku „ROLA” w Człuchowie, największej w Polsce grupy rolników z własnym elewatorem zbożowym o pojemności 50 tys. ton. W latach 1999-2014 był członkiem oraz prezesem Zarządu Zrzeszenia. Był inicjatorem powołania Krajowej Federacji Producentów Zbóż, w której w latach 2003-2012 pełnił funkcję wiceprezesa i prezesa Zarządu. Od 2003 roku jest ekspertem polskich producentów zbóż na posiedzeniach Grupy Roboczej ds. Zbóż Copa-Cogeca w Brukseli. Od 2006 roku jest rzeczoznawcą centralnym GUS w zakresie zbóż.
Żonaty, ma dwóch synów. Interesuje się narciarstwem biegowym, maratonami narciarskimi, wspinaczką górską oraz muzyką poważną.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu