Strona główna / Gmina / Zasilanie pól nawozem organicznym

Zasilanie pól nawozem organicznym

Spółka Goodvalley Agro S.A. informuje, że w dniach od 8 marca do 13 marca 2021 r. odbędzie się zasilanie pól nawozem organicznym (gnojowicą) w rejonie obrębu miejscowości Gniewno.

Nawożenie pól odbywa się zgodnie z planem nawożenia zaopiniowanym pozytywnie przez Stację Chemiczno-Rolniczą, w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego i zapewniający najlepsze wykorzystanie wartości nawozowej gnojowicy przez rośliny. Ewentualne uciążliwości zapachowe związane z nawożeniem pól będą ograniczone poprzez odpowiedzialne stosowanie nowoczesnej techniki nawożenia. W razie gdyby terminy nawożenia w jakikolwiek sposób kolidowały z planami mieszkańców prosimy o kontakt z działem Produkcji Roślinnej w Pawłówku – Kierownik Produkcji Roślinnej – Wiesław Wójcik tel. 608308412.

Goodvalley zapewnia, że zgłaszane uwagi zostaną uwzględnione, a ewentualne uciążliwości związane z nawożeniem będą ograniczone do minimum.