Strona główna / Ogłoszenia / Wykształcenie wyższe dla osób niepełnosprawnych

Wykształcenie wyższe dla osób niepełnosprawnych

Powiat Człuchowski zachęca osoby niepełnosprawne zamieszkujące powiat człuchowski do składania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji finansowanego przez PFRON.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, jest adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierając naukę w:
– w szkole policealnej
– w kolegium
– w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studnia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym, dziennym lub niestacjonarnym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu, a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021 do 10 października 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.portal-sow.pfron.org.pl oraz na stronie www.starostwo.czluchow.org.pl w zakładce Aktywny Samorząd 2020.

Wnioski dotyczące modułu II składane są w wersji elektronicznej poprzez system SOW.