Strona główna / Miasto / Wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

Wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

Burmistrz Debrzna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych.

Zgłoszenia kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Debrznie  w terminie do dnia 26 marca 2021 r. do godz. 15:00 z dopiskiem na kopercie „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Miejskim w Debrznie”.

Szczegóły: Ogłoszenie o naborze

Zachęcamy do aplikowania!