Strona główna / Gmina / Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Od 1 lutego do 1 marca 2021 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.
Ze względu na panującą epidemię, w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa Państwa, jak i naszych pracowników, prosimy o składanie wniosków wraz z załączonymi fakturami w zamkniętych kopertach do urny ustawionej przy wejściu do Urzędu od strony ul. Traugutta.

W przypadku osób składających kopie faktur, konieczne jest również dołączenie ich oryginałów, które po weryfikacji zostaną Państwu zwrócone.

W celu otrzymania wniosku z Państwa danymi prosimy o kontakt pod nr tel. 59 83 35 351 w. 41 lub 604 795 491.