Strona główna / Burmistrz / WAŻNY KOMUNIKAT!

WAŻNY KOMUNIKAT!

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, podjęto decyzję, że w okresie od dnia 16 marca do odwołania, dostęp do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Debrznie będzie OGRANICZONY.

W związku z powyższym, informujemy, że wszelką korespondencję do Urzędu Miejskiego należy kierować jedynie pocztą tradycyjną, za pośrednictwem poczty e-mail, bądź poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Urząd Stanu Cywilnego w Debrznie będzie przyjmował interesantów jedynie w sytuacjach, kiedy kontakt osobisty jest nieodzowny, tj. rejestracja urodzeń i zgonów. W takich przypadkach zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Wszelkie płatności i należności publicznoprawne należy regulować przelewem bankowym albo przekazem pocztowym na określony rachunek bankowy.

Urząd Miejski w Debrznie będzie funkcjonował normalnie, ale pracownicy Urzędu Miejskiego będą udzielać informacji na temat realizowanych usług publicznych tylko telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim.

Korespondencja zwrotna będzie każdorazowo przesyłana na podany adres korespondencyjny. Zawiesza się także przyjmowanie interesantów przez przez Burmistrza Debrzna.

Wszelkie istotne komunikaty dla ludności będą podawane na bieżąco za pośrednictwem strony www.debrzno.pl, oraz na gminnym fanpage i profilu w serwisie instagram.

Prosimy o zastosowanie się do powyższych wskazań. Klienci bez uzasadnionych powodów, nie będą mogli przebywać na terenie Urzędu Miejskiego w Debrznie.