Strona główna / Gospodarka / Uwaga! Ptasia Grypa!

Uwaga! Ptasia Grypa!

W związku z wystąpieniem wirusa ptasiej grypy na terenie powiatu człuchowskiego w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa hodowli drobiu informujemy, że zostaną w Gminie Debrzno zostaną umieszczone tablice informacyjne z napisem:
WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OKRĘG ZAPOWIETRZONY (3 km w obrębie miejscowości: Kamień, Strzeczona, Buchowo, Grzymisław, Strzeczonka)
– WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OKRĘG ZAGROŻONY – (10 km w obrębie miejscowości: Pokrzywy, Skowarnki, Uniechów, Uniechów Wybudowanie, Uniechówek, Cierznie, Nierybie, Jeleniec, Rozwory, Główna, Stanisławka, Gniewno, Bolesławowo, Debrzno, Smug, Słupia, Myśligoszcz, Myśligoszcz Wybudowanie, Boboszewo, Jakubowo, Kostrzyca, Krzypiszyn, Michałowo, Prusinowo Wybudowanie, Pędziszewo, Przypólsko, Rozdoły, Służewo, Strzeszyn)

W obydwu okręgach należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:
– nie wypuszczać drobiu na wybiegi
– pozostawiać drób w budynkach inwentarskich
– zabezpieczać budynki, w których jest utrzymywany drób oraz pasza przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków
– wstrzymać się od karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich
– stosować w gospodarstwach wyłącznie przeznaczonej do tego celu odzieży i obuwia ochronnego, w tym bezwzględnie w przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu
– używać mat dezynfekujących przy wejściach do budynku, gdzie przechowywany jest drób

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu