Strona główna / Edukacja / Uczniowie z Zespołu Szkół w Debrznie na obozie „EuroWeek-Szkoła Liderów” w Międzygórzu

Uczniowie z Zespołu Szkół w Debrznie na obozie „EuroWeek-Szkoła Liderów” w Międzygórzu

W dniach 3-7 lipca 2016 r.  uczniowie z Zespołu Szkół w Debrznie wraz  z nauczycielką  panią Wiolettą Zych uczestniczyli w obozie językowym EuroWeek w Międzygórzu, położonym w malowniczej Kotlinie Kłodzkiej.
          W trakcie 5 dniowego pobytu uczestnicy doskonalili swoje umiejętności językowe z wolontariuszami z różnych krajów. A tak sami napisali o pobycie na tym obozie: ” Podczas wyjazdu na EuroWeek przeżyliśmy ciekawą przygodę. Braliśmy udział  w zabawach integracyjnych, mieliśmy okazję rozmawiać   w języku angielskim z wolontariuszami z Indii, Ukrainy, Meksyku, Polinezji Francuskiej, Łotwy, Chorwacji, Włoch, Kenii, Etiopii, Chin i Filipin. Przełamaliśmy bariery językowe, oraz uczyliśmy się działania w grupie. Poznaliśmy nowe kraje, podczas prezentacji multimedialnych przygotowanych i zaprezentowanych przez wolontariuszy z Polinezji Francuskiej, Włoch, Ukrainy, Meksyku, a także dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat UNESCO.   Niektórzy z nas pisali CV w języku angielskim, uczestniczyliśmy  w zabawach integracyjnych i poznaliśmy walory turystyczne najbliższej okolicy.  Każdy z nas wrócił z tego obozu odmieniony, bardziej tolerancyjny i przede wszystkim bardziej śmiały w używaniu języka angielskiego. To była naprawdę świetna przygoda, którą chętnie przeżylibyśmy jeszcze raz.”
                                                                                                     Dominika, Iga, Julia, Kajetan – uczestnicy obozu

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu