Strona główna / Ogłoszenia / Stowarzyszenie LGD Ziemi Człuchowskiej poszukuje stażystki/stażysty!

Stowarzyszenie LGD Ziemi Człuchowskiej poszukuje stażystki/stażysty!

Stowarzyszenie LGD Ziemi Człuchowskiej poszukuje stażystki/ stażysty do wykonywania zadań w obszarze obsługi administracyjno-biurowej oraz funduszy unijnych.

Życiorys oraz list motywacyjny można składać drogą mailową na adres biuro@lgdzc.pl z dopiskiem Staż LGDZC.

Na dokumenty aplikacyjne czekamy do 13 lutego 2023 r. do godz. 16.00.

Uwaga! Zainteresowane osoby muszą spełniać warunki niezbędne do odbycia stażu finansowanego ze środków będących w dyspozycji Urzędu Pracy. Prosimy o zweryfikowanie we właściwym Urzędzie Pracy, czy istnieje możliwość przyznania stażu w okresie od lutego/ marca 2023 r.

Informacje o stanowisku i wymaganiach

Główne obowiązki:

 • udział w obsłudze administracyjno-organizacyjnej Stowarzyszenia,
 • współpraca przy przygotowywaniu informacji o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
 • udział w organizacji spotkań, kontakt z interesariuszami,
 • udział w czynnościach związanych z pracami merytorycznymi nad Lokalną Strategią Rozwoju,
 • tworzenie pism, notatek, informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 • udział w obsłudze strony internetowej Stowarzyszenia.

Główne wymagania:

 • wykształcenie średnie (preferowane wyższe)
 • podstawowa wiedza z zakresu funduszy unijnych
 • umiejętność redagowania tekstów informacyjnych, notatek, sprawozdań,
 • komunikatywność,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z obszaru III sektora.

Czas trwania stażu: co najmniej 6 miesięcy.

Miejsce wykonywania pracy: Debrzno, ul. Ogrodowa 26 – biuro stowarzyszenia oraz obszar funkcjonowania stowarzyszenia.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
 • osobistego – siedziba LGD Ziemi Człuchowskiej, ul. Ogrodowa 26 Debrzno,
 • telefonicznego 881 918 121, 59 83 35 930,
 • mailowego biuro@lgdzc.pl.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu