Strona główna / Ogłoszenia / Spotkanie informacyjne w ramach ogłoszonego konkursu RPO

Spotkanie informacyjne w ramach ogłoszonego konkursu RPO

W związku z ogłoszeniem konkursu z Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 informujemy, że spotkanie informacyjne odbędzie się 19 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Gdańsk ul. Okopowa 21/27, sala im. Lecha Bądkowskiego.

Szczegóły ogłoszonego konkursu są dostępne na stronie www.rpo.pomorskie.eu