Strona główna / Edukacja / Spotkania informacyjne

Spotkania informacyjne

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządów na spotkania informacyjne,  których celem jest przedstawienie możliwości otrzymania dofinansowania ze środków unijnych – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, za pośrednictwem LGD Ziemi Człuchowskiej.

We wrześniu rozpocznie się nabór wniosków, w ramach którego będzie można starać się o dofinansowanie na:
– otwarcie działalności gospodarczej,
– rozwój już istniejącej firmy,
– realizacje inwestycji przez samorządy,
– projekty realizowane przez organizacje pozarządowe.

Podczas spotkań przedstawione zostaną szczegóły dotyczące m.in. formy i wysokości dofinansowania jakie można otrzymać, warunków jakie należy spełnić oraz kosztów jakie będą możliwe do poniesienia w ramach wsparcia.

Harmonogram spotkań:

26 lipca 2016 r. godz. 14:00 – Urząd Miasta Człuchów (Aleja Wojska Polskiego 1, sala nr 14)
26 lipca 2016 r. godz. 16:30 – Kompleks Sportowy w Dębnicy
27 lipca 2016 r. godz. 14:00 – Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” (ul. Ogrodowa 26, sala konferencyjna)
28 lipca 2016 r. godz. 14:00 – Urząd Gminy Rzeczenica (ul. Człuchowska 26, sala konferencyjna)
28 lipca 2016 r. godz. 17:00  Czarneńskie Centrum Kultury (ul. Kolejowa 14)
29 lipca 2016 r. godz. 14:00 – Urząd Gminy Przechlewo (ul. Człuchowska 26, sala posiedzeń)
29 lipca 2016 r. godz. 17:00 – Urząd Gminy Koczała (ul. Człuchowska 27, sala konferencyjna)

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu