Strona główna / Burmistrz / Ruszają konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium Zagospodarowania

Ruszają konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium Zagospodarowania

Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Debrzno. Już jutro rozpoczynają się pierwsze warsztaty z mieszkańcami (odbędą się kolejno w 18 miejscowościach naszej gminy). Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to zapraszamy na http://zmianastudium.debrzno.pl

lub do obejrzenia spotu promującego konsultacje >>

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0nxylRfbuRk

Poniżej terminy warsztatów dla mieszkańców:

11.10.2016r.
godz. 16.00 – Strzeczona
godz. 19.00 – Buchowo

12.10.2016r.
godz. 16.00 – Słupia
godz. 19.00 – Myśligoszcz

13.10.2016r.
godz. 16.00 – Stare Gronowo
godz. 19.00 – Nowe Gronowo

18.10.2016r.
godz. 16.00 – Buka
godz. 19.00 – Drozdowo

19.10.2016r.
godz. 16.00 – Stanisławka
godz. 19.00 – Główna

20.10.2016r.
godz. 16.00 – Prusinowo
godz. 19.00 – Rozwory

25.10.2016r.
godz. 16.00 – Cierznie
godz. 19.00 – Skowarnki

26.10.2016r.
godz. 16.00 – Uniechów
godz. 19.00 – Uniechówek

27.10.2016r.
godz. 16.00 – Debrzno
godz. 19.00 – Boboszewo

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu