Strona główna / Edukacja / Rozstrzygnięty Konkurs na Przewodnika Debrzna

Rozstrzygnięty Konkurs na Przewodnika Debrzna

Informujemy, że Konkurs na Przewodnika Po Atrakcjach Przyrodniczo– Historycznych Debrzna został rozstrzygnięty.

Komisja konkursowa, kierując się ustalonymi kryteriami merytorycznymi tj. znajomością zasobów przyrodniczych i wiedzą historyczną naszej gminy, sprawdzoną w teście podsumowującym wyłoniła laureatów spośród 50 uczestników konkursu.

Certyfikaty przyznano uczniom:

Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy:

  1.  Klaudia Minda
  2. Antonii Majoch

Szkoła Podstawowa w Starym Gronowie:

  1. Judyta Szczygieł
  2. Marta Kalla

Szkoła Podstawowa w Uniechowie:

  1. Magdalena Suchan
  2. Agata Bączkowska

Szkoła Podstawowa w Debrznie:

  1. Martyna Baczyńska
  2. Dawid Kujawski

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie:

  1. Marcel Sołdak
  2. Mateusz Klimas

Wyróżnienie Specjalne przyznano również uczniowi Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie Antoniemu Wódka, za szczególne zaangażowanie i umiejętność przekazania zdobytej wiedzy potencjalnym turystom.

Wszystkim dziękujemy za udział w Forum i wspólną zabawę, bo przecież edukacja to nie tylko szkolna ławka, ale również nauka funkcjonowania w otaczającej nas rzeczywistości.

Dla wędrowców szybka decyzja to zajawka zdobywcy, bo przecież nasz quest to wyprawa nie tylko ulicami Debrzna, ale również powrót do przeszłości. Warto odłożyć na chwilę codzienne sprawy i spontanicznie pójść szlakiem gry terenowej. Zachęcamy do kontaktu z młodymi Przewodnikami, albowiem ich pozytywna energia i zdobyta wiedza to sprawdzony przepis na dobry dzień. Gwarantujemy niezapomniane wrażenia i ogromną porcję uśmiechu połączoną z edukacją, którą można zdobyć poza murami szkoły. Wystarczy założyć wygodne buty, zostawić w domu negatywne myśli i dobrze się bawić. Zachęcamy również dorosłych, aby połączyli siły z młodym pokoleniem, zrobili „ burzę mózgów” rozwiązali quest i zdobyli skarb w postaci pieczątki ukrytej w Baszcie Młyńskiej. . Quest historyczny pn.” Debrzno- miasto historią pisane” jest dostępny w:
Baszta Młyńska – nr .tel.501-615-448, basztamlynska@gmail.com
Stowarzyszenie „ NRMiGD”- nr.tel..502-043-654, stowdeb@pro.onet.pl

Zapewniamy pomoc naszych nowo „mianowanych” młodych Przewodników w czasie wyprawy.

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu