Strona główna / Miasto i Gmina / Rekrutacja – Klub Wsparcia Dziennego

Rekrutacja – Klub Wsparcia Dziennego

Zachęcamy do udziału w projekcie pn.: „Klub Wsparcia Dziennego”:
– osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu gminy Debrzno
– opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z obszaru powiatu człuchowskiego

W ramach projektu świadczone będą usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz działania wspierające opiekunów faktycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące założeń projektu, warunków udziału w projekcie i procesu rekrutacji wraz z Formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” – http://stowdeb.pl/rekrutacja-do-projektu-pn-klub-wsparcia-…/ oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie – www.ops-debrzno.pl.


Projekt partnerski pn.: „Klub Wsparcia Dziennego” realizowany jest przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” wspólnie z Gminą Debrzno – Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Debrznie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych.