Strona główna / Miasto i Gmina / Propozycje do budżetu obywatelskiego – opis zadań

Propozycje do budżetu obywatelskiego – opis zadań

Już w najbliższą niedzielę 29.09.2019 r. w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie od godz. 8:00 do godz. 20:00  głosowanie na propozycję do budżetu obywatelskiego!

 

Poniżej przedstawiamy opis propozycji zadań do budżetu obywatelskiego:

1. Doposażenie placu zabaw przy ul. Czerniakowskiej w Debrznie – II etap
(Wiesława Adler i Adam Hyrycz)
– projekt ma na celu kontynuację i dalsze doposażenie placu zabaw w zestaw zabawowy, huśtawkę oraz monitoring placu zabaw

2. Modernizacja ciągu pieszo-jazdnego na drodze osiedlowej ul. Ogrodowa 2

(Komitet Osiedla Zielone Wzgórze)
– zadanie obejmuje wymianę obecnej nawierzchni na kostkę betonową o grubości 8cm

3. Instalacja na Placu Lotników Polskich
(Związek Żołnieży Wojska Polskiego Koło Nr 8 w Debrznie)
– przygotowanie i wykonanie iluminacji (podświetlenia) oraz monitoringu  na Placu Lotników Polskich

 

4. Dziki Skatepark
(Młodzieżowa Rada Miejska w Debrznie)
– projekt przewiduje utworzenie skateparku w Parku Miejskim; utworzenie nawierzni i montaż minirampy

5. „Miasto przyjazne rowerzystom”
(Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Debrzno)
– utworzenie w kilku lokalizacjach stacji do samodzielnej naprawy rowerów oraz stref chillout

6. Przerwa na relaks
(Aleksandra Matuszewska – Gołębiowska) 

– stworzenie miejsc odpoczynku podczas przerw w Szkole Podstawowej w Debrznie

7. STRAŻ na wodzie 
(Ochotnicza Straż Pożnarna (Adam Kiestrzyn)

– projekt zakłada utworzenie ratownictwa wodnego wraz z zakupem profesjonalnego sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem oraz zdobycie uprawnień motorowodnych przez ratowników OSP

8. „Poprawa infrastruktury Stadionu Miejskiego poprzez zakup kosiarki wrzecionowej na murawę boiska do piłki nożnej”
(Miejski Klub Sportowy Debrzno)
– zakup kosiarki wrzecionowej w celu poprawy infastruktury boiska

9. Plaża relaksu
(Magdalena Błażyńska – radna)

– renowacja plaży przy jeziorze w Uniechowie;

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu