Strona główna / Edukacja / PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH DLA STUDENTÓW

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH DLA STUDENTÓW

Uprzejmie informujemy, że przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych rozpoczęła się rekrutacja do XIV edycji „Programu Stypendiów Pomostowych” na rok akademicki 2014/2015, realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z: Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BGK oraz innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu.

Program polega na finansowaniu stypendiów studentom pierwszego roku dziennych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.
Nabór kandydatów przeprowadzany jest wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku
akademickim 2015/2016” (Segment IA).

O stypendium mogą się ubiegać tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. oraz spełniają warunki określone w załączonym regulaminie, oraz dostępnym na stronie internetowej: www.stypendia-pomostowe.pl

więcej informacji >> www.stypendia-pomostowe.pl