Strona główna / Miasto i Gmina / Poświąteczna zbiórka choinek z terenu Miasta Debrzna

Poświąteczna zbiórka choinek z terenu Miasta Debrzna

POŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA CHOINEK

Z TERENU MIASTA DEBRZNA

 

Dnia 1 lutego 2022 roku (wtorek) od godziny 600

Zbiórka prowadzona będzie w formie „wystawki”.

Podczas akcji będzie można oddać tylko naturalne choinki pozbawione wszelkich ozdób, stojaków i doniczek.

 * W przypadku zabudowy jednorodzinnej, drzewka należy wystawić przed posesję.

 * W przypadku zabudowy wielorodzinnej (wspólnoty, spółdzielnie), drzewka należy wystawić przy wiatach śmietnikowych, „gniazdach”.

 

Urząd Miejski w Debrznie                                     Przedsiębiorstwo Komunalne Sanikon-bis Złotów
ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno                          Dzierzążenko 7C, 77-400 Złotów
tel. 59/8335351 wew. 33                                        tel. 67 263 31 54, 693 145 868
www.debrzno.pl                                                      www.sanikont.zlotow.com

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu