Strona główna / Edukacja / Plenerowo – kolorowo, czyli warsztaty artystyczne w Debrznie

Plenerowo – kolorowo, czyli warsztaty artystyczne w Debrznie

Aż 45 osób na 30 zaplanowanych miejsc wzięło udział w drugiej edycji Plenerowych Warsztatów Artystycznych “Plenerowo-kolorowo, czyli wśród natury dla kultury”, które na terenie Debrzna wspólnie poprowadzili Katarzyna Kucharska Józefowicz i Andrzej Cisoń. Równie dużym powodzeniem cieszyła się pierwsza edycja.
Patronat honorowy nad inicjatywą objął Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno Wojciech Kallas. Organizatorem warsztatów jest Grupa Nieformalna Projekt Debrzno Art., działająca przy Stowarzyszeniu “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”. Projekt koordynuje Sylwia Cisoń.
W ramach realizacji pomysłu zorganizowano dwie edycje plenerowych warsztatów artystycznych, podczas których amatorzy sztuki zgłębili tajniki technik malarskich (akwarele, tempery, pastele i farby olejne). Na pracach przedstawiono m.in. Basztę Młyńską, Kościół Parafialny w Debrznie oraz krajobraz nad jeziorem Staw Miejski. Wszystkie materiały niezbędne do nauki uczestnicy otrzymali bezpłatnie, organizatorzy zapewnili też transport na terenie całej gminy i poczęstunek dla wszystkich, obiad przygotowany przez “Kuźnię Smaków” Państwa Beteńskich, a także ognisko z pysznościami przygotowane przez Restaurację “Angelika” Józefa Berendta – podczas drugiej edycji oraz zapewnione przez Miasto i Gminę Debrzno – podczas pierwszej edycji. Warsztatom towarzyszyły spotkania z lokalnymi poetami i pogadanki historyczne dotyczące naszej gminy. Powstały też widokówki przedstawiające najlepsze prace malarskie, które bezpłatnie były dostępne w Baszcie Młyńskiej, w Stowarzyszeniu, nad Jez. Żuczek, w Straży Miejskiej, Kuźni Smaków i Promocji Miasta. Wystawa poplenerowa pierwszej edycji niebawem zostanie przeniesiona z Kuźni Smaków do Baszty Młyńskiej, natomiast w Kuźni zagoszczą prace powstałe podczas drugiej edycji.
Organizatorzy serdecznie dziękują: Burmistrzowi Wojciechowi Kallasowi, Wiceburmistrzowi Łukaszowi Jurkowlańcowi, Pani prezes Zdzisławie Hołubowskiej, Państwu Katarzynie i Bartłomiejowi Betańskim, Panu Józefowi Berendtowi i całej załodze restauracji, szczególnie Paniom Małgosi i Izabeli.
Warsztaty zarówno pierwsza – lipcowa, jak druga wrześniowa – edycja, zostały. odbyły się w ramach realizacji projektu “Plenerowo-kolorowo, czyli wśród natury dla kultury”. Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Lokalna Grupa działania – Naszyjnik Północy.

Partnerzy:
Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
Straż Miejska w Debrznie
Miasto i Gmina Debrzno
Restauracja Kuźnia Smaków Bartosz Betański
Restauracja Angelika Józef Berendt

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu