Strona główna / Miasto i Gmina / Petycja w sprawie utrzymania usług gabinetu ginekologicznego!

Petycja w sprawie utrzymania usług gabinetu ginekologicznego!

Petycja o utrzymanie na terenie Debrzna refundowanych medycznych usług specjalistycznych-gabinetu ginekologicznego.

Działając w imieniu na rzecz wszystkich kobiet mieszkających na terenie gminy Debrzno występujemy z petycją o utrzymanie na terenie Debrzna refundowanych usług specjalistycznych w zakresie ginekologii.. Przez ostatnie miesiące na terenie Debrzna funkcjonował gabinet ginekologiczny, który został zorganizowany dzięki współpracy władz miasta dyrekcji Szpitala Powiatowego im. Jana Parnasa w Człuchowie. Działała on w ramach zorganizowanej w Debrznie przychodni i byt jedynym od wielu lat gabinetem, który oferował mieszkańcom refundowane usługi specjalistyczne. Z wielkim zdziwieniem zaniepokojeniem przyjęliśmy informację o tym, że ginekolog w Debrznie będzie przyjmował tylko do końca marca i usługi te nie będą już na terenie Debrzna refundowane. Zapewne nie musimy wspominać jak ważne są takie usługi dla mieszkanek Debrzna. Na terenie całej gminy mieszka w tym momencie 3831 kobiet w wieku powyżej 13 roku życia. Duża część z nich jest zagrożona wykluczeniem komunikacyjnym (brak możliwości dojechania do innych gabinetów) ich sytuacja materialna nie pozwala często na korzystanie z odpłatnych usług medycznych. Od 14 miesięcy sytuacja ta się systematycznie poprawiała, bo z porad ginekologa korzystało ok. 100 kobiet miesięcznie. W skali województwa to niewiele, ale dla małej społeczności, która od lat jest odcięta od specjalistycznych usług medycznych to bardzo dużo. Tym bardziej uważamy za niedopuszczalne likwidowanie usług, które są tak ważne i pożądane. W Debrznie znajduje się nowoczesna przychodnia, która została wybudowana przez lokalny samorząd. Nie ma też problemu z dostępnością do lekarza specjalisty. Potrzebna jest tylko dobra wola finansowanie gabinetu w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Oczekujemy, że decyzja o zakończeniu finansowania gabinetu ginekologicznego zostanie cofnięta, bo jest ona wycelowana przede wszystkim w pacjentów powoduje, że dostępność do medycznych usług specjalistycznych staje się nie możliwa.

Z poważaniem Mieszkanki Debrzna

Potrzebujemy podpisów kobiet, które są za utrzymaniem gabinetu ginekologicznego w Debrznie! Listy z podpisami znajdziecie w sklepie Livio – Dorota Hyrycz, Sklep odzieżowy „Magda” oraz w Urzędzie Miejskim w Debrznie. Dodatkowo na mieście (rynek, markety) można spotkać pracowników Urzędu, u których również będzie można złożyć swój podpis.

Zachęcamy do składania podpisów!

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu