Strona główna / Burmistrz / Ogłoszenie i apel Burmistrza Debrzna!

Ogłoszenie i apel Burmistrza Debrzna!

W związku z koniecznością zachowania bezpieczeństwa i ograniczenia możliwości zakażenia koronawirusem zalecam odwołanie, zawieszenie i przenoszenie na inny termin wszystkich zaplanowanych wydarzeń, które miały odbyć się na terenie gminy Debrzno.

W najbliższych dniach (12 i 13 marca) placówki edukacyjne na terenie gminy Debrzno będą zapewniały opiekę nad dziećmi, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki, a od poniedziałku (16.03.2020) wszystkie szkoły, punkty przedszkolne, przedszkole i żłobek nie będą prowadzić zajęć dydaktycznych dla dzieci (przez dwa tygodnie). Pamiętajmy, że ten okres, to nie są ferie i dzieci, które nie mają zajęć powinny bezwzględnie pozostać w domu!

W trakcie najbliższych dwóch tygodni (od 12 marca) zawieszone zostają także wszystkie zajęcia prowadzone w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz w świetlicach wiejskich.

Urząd Miejski w Debrznie będzie w najbliższym czasie pracował normalnie.

Zwracam się jednak z prośbą, aby w najbliższych tygodniach sprawy urzędowe zgłaszali Państwo za pośrednictwem telefonów, e-maili lub E-PUAP-u. Urząd będzie pracował i rozpatrywał sprawy, a dokumenty i decyzje będą wydawane.

Proszę o zachowanie ostrożności i osobiste załatwianie spraw urzędowych tylko i wyłącznie w ostateczności. Dla naszego wspólnego dobra, warto przez te kilkanaście dni ograniczyć swoją aktywność i wychodzenie z domów. Pamiętajmy, że chodzi o zminimalizowanie ryzyka i nasze wspólne bezpieczeństwo.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu