Strona główna / Miasto i Gmina / „ Nowa perspektywa dla przedsiębiorczych Pomorzan”

„ Nowa perspektywa dla przedsiębiorczych Pomorzan”

Mieszkasz w powiecie Słupskim, Chojnickim, Bytowskim, Człuchowskim ?
Masz co najmniej 30 lat ?
Jesteś osobą bez pracy ?

Projekt „ Nowa perspektywa dla przedsiębiorczych Pomorzan” jest skierowany właśnie do Ciebie !

 

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego, szkoleniowego oraz dotacji na otwarcie własnej firmy i wsparcia w początkowym okresie jej prowadzenia. W ramach projektu możesz otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie własnego biznesu:

  • 22 700 zł na utworzenie własnej działalności gospodarczej
  • Wsparcia finansowe przez pierwsze miesiące działalności na pokrycie kosztów ZUS
  • Szkolenia i doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej
  • Specjalistyczne doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Komplet materiałów szkoleniowych
  • Catering

Uczestnicy projektu:
Z oferty mogą skorzystać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, mieszkające na terenach powiatu Słupskiego ( Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino), a także Chojnickiego, Bytowskiego, Człuchowskiego,

które mają co najmniej 30 lat, w ciągu ostatniego roku nie prowadziły działalności gospodarczej i należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 –  kobiety

 –  osoby z niepełnosprawnościami

 –  osoby długotrwale bezrobotne

 –  osoby o niskich kwalifikacjach

 –  osoby powyżej 50 roku życia

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu
Słupsk ul. Wojska Polskiego 46 A
Aneta Kurzyńska
tel. 725 254 456
e-mail:   biuro@nowaperspektywa.net

Bez-tytułu-696x985

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu