Strona główna / Gospodarka / Nabór wniosku o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

Nabór wniosku o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

 

Gmina Debrzno ogłasza 1 etap naboru wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, położonych na terenie Gminy Debrzno dla osób deklarujących chęć przystąpienia do programu  (pisemne oświadczenie złożone do Urzędu w okresie od dnia 12.09 do 30.09.2022r.).

Termin naboru: od 01.02.2023r. do 14.02.2023r.

Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w 1 egzemplarzu do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Debrznie, w godz. od 7.00 do 15.00.

Nabór wniosków o dofinansowanie odbędzie się w dwóch etapach:

  1. a) 1 etap skierowany jest do osób deklarujących chęć przystąpienia do programu (pisemne oświadczenie złożone do Urzędu w okresie od dnia 12.09 do 30.09.2022r.);
  2. b) 2 etap skierowany jest do osób, które wcześniej nie zadeklarowały chęci udziału w programie – nabór wniosków zostanie ogłoszony w przypadku nie wyczerpania limitu środków dla 1 etapu zgodnie z poziomem intensywności dofinansowania uwzględnionym w 1 ust.3 Regulaminu;
  3. c) Wnioski złożone przed i po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane;
  4. d) Wnioski należy wypełnić i złożyć zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku.

Dokumenty do pobrania: http://debrzno.pl/cieple-mieszkanie/

Program Priorytetowy „Ciepłe mieszkanie” finansowany jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu