Strona główna / Edukacja / Młodzież i ekonomia społeczna

Młodzież i ekonomia społeczna

Jednym z wielu działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie jest edukacja i poszerzanie wiedzy społeczeństwa na temat ekonomii społecznej. W tym przypadku skierowano uwagę na młodzież, która już niedługo wejdzie na rynek pracy  i powinna mieć jak najszerszą wiedzę o możliwościach i sposobach na odnalezienie się w świecie dorosłych. Jedną z takich dróg jest ekonomia społeczna, którą rozumiana jest nie tylko jako wzięcie odpowiedzialności za los własny, ale też, w perspektywie obywatelskiego zaangażowania, los wspólnoty. W ramach tego działania prowadzone są bezpłatne zajęcia lekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na lekcjach poruszane są tematy wykluczenia społecznego i jego skutków, ekonomii społecznej i jej głównych założeń. Przeprowadzają rozmowy o spółdzielniach uczniowskich i ich zasadach działania. Przedstawiają spółdzielnie jako praktyczną naukę przedsiębiorczości, odpowiedzialności, samodzielności, podejmowania decyzji i współpracy w grupie. Oferta edukacyjna Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno spotkała się z entuzjazmem dyrekcji i nauczycieli, którzy stwierdzali, że temat ekonomii społecznej jest ważny i należy o nim mówić. W powiecie chojnickim odbyło się już 15 lekcji w szkołach ponadgimnazjalnych.  Uczniowie chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi wykluczenia społecznego – zjawiska jakże często spotykanego już w szkołach, są zaciekawieni działaniami w obszarze ekonomii społecznej. Wielu z nich ma własne pomysły w tej kwestii. Na lekcjach o spółdzielniach uczniowskich młodzież wykazuje się dużą kreatywnością. Fakt, że wśród  obecnych uczniów są przyszli liderzy życia społecznego i politycznego, pokazuje, że warto rozmawiać z młodymi ludźmi o problemach społecznych i możliwościach ich rozwiązywania.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu