Strona główna / Ogłoszenia / Konkurs ofert na realizację zadań obejmujących obszar działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Konkurs ofert na realizację zadań obejmujących obszar działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zachęcamy do składania ofert  na realizację zadania publicznego, polegającego na dofinansowaniu systematycznie prowadzonych działań o charakterze ponadlokalnym wzmacniających kompetencje oraz aktywność społeczną seniorów, promujących starzenie się w dobrym zdrowiu, prowadzących do przeciwdziałania poczucia osamotnienia i bezradności osób starszych, w szczególności mając na uwadze ograniczenia związane z zagrożeniami np. COVID-19.

Na  realizację  zadania  Zarząd  Województwa  Pomorskiego  przeznaczył  kwotę  100.000 zł,  przy  czym wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 15.000 zł.

Oferty można składać elektronicznie w systemie Witkac.pl  – do 15 marca  2021 r. do godz. 15.45 oraz  w formie papierowej – do 16 marca  2021 r.

Link do informacji o konkursie