Strona główna / Slider / Konkurs – Czekoladowa Angelika

Konkurs – Czekoladowa Angelika

Czekoladowa Angelika ogłosiła konkurs na zaprojektowanie lub wykonanie słodkiej ścianki zdjęciowej dla fundacji.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkie osoby zainteresowane – przewidziane są atrakcyjne uwagi!
Ważne informacje:
– konkurs dla dzieci, młodzież i osoby dorosłe
– autor pracy musi mieć ukończone 7 lat oraz zamieszkiwać w Polsce
– Prace powinny być wykonane wg informacji zawartych w Regulaminie Konkursu, m.in.:
* w formacie A3 (mogą być płaskie lub przestrzenne)
* wykonane dowolną techniką
* powinny nawiązywać do działalności naszej organizacji
Termin nadsyłania prac do 18.12.2022 r. na adres e-mail: sklep@czekoladowa-angelika.pl
Więcej informacji zajdziecie w Regulaminie pod linkiem: http://stowdeb.pl/uwaga-fundacja-czekoladowa-angelika…/

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu