Strona główna / Gmina / Kolejny raz „Debrzno pomaga”

Kolejny raz „Debrzno pomaga”

Po raz kolejny ludzie dobrego serca biorą udział w akcji charytatywnej pn. „Debrzno pomaga”. W weekend 24-25.02.2018 r. zostanie zorganizowana zbiórka pieniędzy dla Aleksandra Leszczyńskiego, chorującego na dystalny rdzeniowy zanik mięśni.

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram wydarzenia.


SOBOTA 24.02.2018 r.

10:00 – 14:00 – Turniej tenisa stołowego „Gramy dla Olka”
14:00- 20:00 – XVIII Mistrzostwa Zakładów Pracy (i przyjaciół) Debrzna w Halowej Piłce Nożnej
W trakcie: zumba, fitness, trampoliny oraz zdjęcia z bajkowymi postaciami

NIEDZIELA 25.02.2018 r.

Staw Miejski
14:00 – 15:00 – Morsowanie

Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie
15:00 – 20:00
Występy artystyczne (zespół z MDK Człuchów, wokaliści z Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie, zespół ABBA z Okonka)
Licytacje (do wylicytowania m.in Obraz malarza Janusza Zigmańskiego, oryginalna koszlka Lechii Gdańsk Sławomira Peszko z autografami wszystkich zawodników),
Fantoniada,
Kiermasz książek,
Kiermasz wypieków,
Kawiarenka – kwaśnica i pierogi,
Malowanie twarzy dla dzieci

Gość specjalny – Zespół RETRO GITARY godz. 18:00

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu