Strona główna / Ogłoszenia / Informacje dotyczące wilków

Informacje dotyczące wilków

W związku z wzrostem liczby doniesień dotyczących pojawiania się wilków w sąsiedztwie gospodarstw ludzkich, co może wzbudzać niepokój wśród mieszkańców, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku przekazuje informacje do wiadomości i stosowania w sytuacjach potwierdzonego zagrożenia ze strony ww. gatunku.

Wilk choć jest drapieżnikiem, który z racji swoich uwarunkowań (rozmiar, uzębienie, szybkość) może być niebezpieczny dla człowieka, to jednak z reguły boi się ludzi i unika z nimi kontaktu, gdyż z natury jest zwierzęciem płochliwym. Spotkania na linii człowiek – wilk mają więc charakter incydentalny i na ich podstawie nie należy podsycać negatywnych emocji, czy podejmować pochopnych działań zmierzających np. do eliminacji osobników w sytuacjach, kiedy nie jest to zasadne. Oczywiście wszystkie niebezpieczne zdarzenia z udziałem wilków winny wymagać wyjaśnienia, a przede wszystkim natychmiastowej i zdecydowanej reakcji.

Najczęstsze sytuacje niebezpieczne z udziałem wilka, które mogą mieć miejsce to wilki niewykazujące lęku przed człowiekiem, pojawiające się w pobliżu zabudowy i porywające psy. Część z tych wilków może być chora, mogą zdarzyć się też hybrydy wilka z psem. Możliwe jest również, że część takich zdarzeń powodowana jest przez wałęsające się zdziczałe psy.

Mając na uwadze bezpieczeństwo ludzi oraz zwierząt domowych zasadne jest poinformowanie mieszkańców, mieszkających w obszarze zamieszkiwanym przez wilki o konieczności zapewnienia opieki nad domowymi zwierzętami psami i kotami poprzez:

  • trzymanie ich w domu lub w dobrze zabezpieczonych kojcach;
  • niepozostawiania psiej i kociej karmy na zewnątrz, w miejscach gdzie mogłaby być dostępna dla drapieżników. Może to zwabić wilki w pobliże domostwa. Wilki mogą się przyzwyczaić do stałego źródła pokarmu, a następnie zranić, a nawet zabić broniącego swojego pożywienia psa lub kota;
  • niepuszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikacje właściciela lub opiekuna, niepuszczanie psów luzem po lesie;
  • niepozwalanie psu na wychodzenie poza teren gospodarstwa i swobodnie penetrowanie pobliskich lasów. Nawet jeśli nie zostanie zaatakowany przez drapieżniki w lesie, wilki mogą przyjść jego tropem pod zabudowania, zabić psa lub zaatakować inwentarz.

Zasadne jest również podjęcie przez gminę i jej mieszkańców działań polegających na zabezpieczeniu pojemników na odpady przed dostępem zwierząt w obszarach, w których bytują wilki, jak również monitorowanie przez gminę, czy na ich terenie nie funkcjonują nęciska dla zwierząt drapieżnych. Resztki żywności pozostawione na kompoście poza ogrodzeniem posesji, a szczególnie kawałki mięsa i wędlin, mogą zwabiać drapieżniki. Pozostawianie i udostępnianie resztek żywności w lesie lub w jego pobliżu, może spowodować, że wilki, a szczególnie młode osobniki, mogą uzależnić się od takiego źródła pokarmu i w efekcie nauczyć się postrzegać ludzi jako dostarczycieli pożywienia.

 

Pismo RDOŚ

 

Procedura postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek-wilk: