Strona główna / Miasto / Harmonogram doradztwa w zakresie weryfikacji poprawności wniosków

Harmonogram doradztwa w zakresie weryfikacji poprawności wniosków

W imieniu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej zapraszamy do skorzystania z doradztwa mobilnego oraz świadczonego w biurze w zakresie weryfikacji poprawności wypełnienia wniosków oraz wymaganych załączników. Doradztwo kierowane jest do wszystkich, którzy są zainteresowani otrzymaniem dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej, rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa lub działania organizacji pozarządowych w zakresie zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

doradztwo mobilne

  • 10 października 2016 r., godz. 14.00 – 16.00, Urząd Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12
  • 11 października 2016 r., godz. 11.00 – 13.00, Urząd Miejski w Człuchowie, Aleja Wojska Polskiego 1.
  • 12 października 2016 r., godz. 14.00 – 16.00, Kompleks Sportowy w Dębnicy.
  • 13 października 2016r., godz. 14.00 – 16.00, Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej, ul. Ogrodowa 26, Debrzno.
  • 17 października 2016r., godz. 14.00 – 16.00, Urząd Gminy Koczała, ul. Człuchowska 27.
  • 18 października 2016 r., godz. 13.00 – 15.00, Urząd Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26.
  • 19 października 2016 r., godz. 14.00 – 16.00, Urząd Gminy Rzeczenica, ul. Człuchowska 26.

doradztwo w biurze LGD

  • poniedziałki godz. 12.00 – 16.30
  • wtorki godz. 9.00 – 14.00
  • środy godz. 9.00 – 14.00

Skorzystanie z doradztwa możliwe jest jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu swojego uczestnictwa telefonicznie pod numer 59 83 35 930 lub 881 918 121 lub 597 251 135.

LGD zastrzega sobie możliwość odwołania lub skrócenia dyżuru doradztwa mobilnego w przypadku, gdy nie zgłoszą się chętni do skorzystania z doradztwa.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu