Strona główna / Miasto i Gmina / Fundusz Nowy Akumulator Społeczny 2023!

Fundusz Nowy Akumulator Społeczny 2023!

Już ruszyła nowa edycja Akumulatora Społecznego! Jest to innowacyjny Fundusz skierowany do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz dobra wspólnego. Do zdobycia aż 6000 zł na realizację wskazanych inicjatyw oraz 10000 zł na rozwój młodej organizacji. Działanie jest banalnie proste!

Etap I: złożenie wniosku
– do 25 kwietnia 2023 – inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego,
– do 25 maja 2022 – na wsparcie rozwoju młodej organizacji.
Wnioski należy składać elektronicznie za pomocą formularza on-line na stronie: www.witkac.pl

2. ETAP: Wyłonienie zwycięzców
– 25 maja 2023 – w konkursie na inicjatywy i projekty z obszaru pożytku publicznego
– 3 lipca 2023 – na wsparcie rozwoju młodej organizacji

3. ETAP: Realizacja projektu – projekty mogą być realizowane w terminach:
– od 1 czerwca do 30 listopada 2023 r. – inicjatywy lub projekty ze sfery pożytku publicznego
– od 1 sierpnia do 30 listopada 2023 r. – rozwój młodej organizacji pozarządowej.
Operatorem lokalnym Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej.
Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej www.akumulatorspoleczny.pl.
Dodatkowo 30 marca organizowane jest spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych osób Akumulatorem Społecznym w Centrum Kultury Sportu i Turystyki o godzinie 16:00. Zgłosić swoje uczestnictwo możecie pod nr tel. 59 833 59 30 lub na adres – biuro@lgdzc.pl.
Nie przegapcie!

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu