Strona główna / Burmistrz / Dodatkowy nabór – instalacje fotowoltaiczne

Dodatkowy nabór – instalacje fotowoltaiczne

Dodatkowy nabór
W związku z rezygnacją części Beneficjentów z udziału w projekcie pn. „ Montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii o mocy do 40 Kw” ogłaszamy dodatkowy nabór .
Warunki przystąpienia do projektu:
– instalacja może być zamontowana wyłącznie na budynku mieszkalnym znajdującym się na terenie wiejskim gminy Debrzno
– wkład własny do projektu musi być wpłacony do dnia 28.12.2015r.
Dostępne warianty instalacji:
Wariant 1 – ilość dostępnych instalacji 1szt.
Skład instalacji:
Pompa ciepła 110 l + panele fotowoltaiczne 4 szt .
Kwota wpłaty: 4798,86 zł
Wariant 2 ilość dostępnych instalacji :10 szt.
Skład instalacji:
Pompa ciepła 240l + panele fotowoltaiczne 4 szt.
Kwota wpłaty: 5864,10 zł
Wariant 3 ilość dostępnych instalacji :2 szt.
Skład instalacji:
Pompa ciepła 110 l + pompa ciepła 240 l + panele fotowoltaiczne 4 szt.
Kwota wpłaty : 7249,44 zł
Wariant 5 – ilość dostępnych instalacji :1 szt.
Skład instalacji:
Pompa ciepła 110 l
Kwota wpłaty: 1504,14 zł
Wariant 7 ilość dostępnych instalacji :1 szt.
Skład instalacji:
Panele fotowoltaiczne 22 szt.
Kwota wpłaty: 14332,89 zł
Ze względu na ograniczoną ilość dostępnych instalacji o przystąpieniu do projektu decyduje data i godzina złożenia ankiety w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Debrzno ( pokój nr 1) w godz. urzędowania.

Ankieta w załączniku

ankieta

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu