Strona główna / Ogłoszenia / CYKL BEZPŁATNEGO DORADZTWA OGÓLNEGO DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ, PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH

CYKL BEZPŁATNEGO DORADZTWA OGÓLNEGO DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ, PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH

Od dnia 02.04.2021 rusza cykl bezpłatnego doradztwa ogólnego rusza cykl bezpłatnego doradztwa ogólnego dla podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz osób fizycznych.

Odbiorcami wsparcia mogą być osoby, które mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie subregionu południowego województwa pomorskiego obejmującego powiaty człuchowski, chojnicki oraz kościerski. W przypadku grupy docelowej obejmującej podmioty – z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie subregionu południowego.

Zakres oferowanego doradztwa dotyczy, m.in.:

– rejestrowania i prowadzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES),
– zakładania PES i Przedsiębiorstw Społecznych (PS),
– prawnych aspektów działania w sektorze ekonomii społecznej,
– zarządzania organizacją,
– źródeł finansowania PES,

– prowadzenia działalności statutowej PES,

–  księgowości  organizacji pozarządowych, itd.

Zapewniamy wsparcie doświadczonej kadry z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.

ZGŁOSZENIA NA DORADZTWO: tel. 882 063 071, Dominika Wegner- konsultantka ds. Ekonomii Społecznej

Szczegółowy harmonogram doradztwa: http://stowdeb.pl/cykl-bezplatnego-doradztwa-ogolnego-dla-pes-ps-oraz-osob-fizycznych-w-kwietniu-2021/

CIT-8 I SPRAWOZDANIA FINANSOWE. TERMINY PRZESUNIĘTE !!

Ministerstwo Finansów ogłosiło podpisanie rozporządzeń przesuwających terminy sprawozdawcze i dotyczące CIT-8. Organizacje pozarządowe nie muszą więc sporządzań sprawozdania finansowego oraz wysyłać deklaracji CIT-8 w standardowym terminie do 31 marca.

Czytaj więcej: https://publicystyka.ngo.pl/cit-8-i-sprawozdania-finansowe-terminy-przesuniete

7 KWIETNIA RUSZA KOLEJNY CYKL WYSŁUCHAŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCYCH UMOWY PARTNERSTWA

CO TO JEST WYSŁUCHANIE PUBLICZNE?

Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają ostatecznie za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat dotychczasowej propozycji Umowy Partnerstwa. Wysłuchanie jest jedną z metod prowadzenia konsultacji publicznych dotyczących ważnych rozstrzygnięć w sferze polityk publicznych. W trakcie wysłuchania instytucje i osoby zainteresowane przedmiotem konsultacji wygłaszają swoje stanowiska względem propozycji poddawanej konsultacjom.

Wysłuchanie nowa perspektywa, jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych), każdą instytucję i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca.

Zgłoszenia udziału dotyczące zarówno chętnych do zabrania głosu (Mówców), jak i obserwatorów (Widzów), na pierwsze z cyklu wysłuchanie przyjmowane są tylko do 2 kwietnia (piątek) do godz. 10:00.  Jednak już dziś można zapisać się również na dwa kolejne z zaplanowanych wysłuchań.

Więcej:
https://publicystyka.ngo.pl/wysluchania-nowa-perspektywa-zapraszamy-na-kolejny-cykl-wysluchan-publicznych