Strona główna / Edukacja / COP – bezpłatne szkolenia

COP – bezpłatne szkolenia

Indormujemy, że Centrum Organizacji Pozarządowych Ziemi Człuchowskiej w listopadzie organizuje dwa bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym kół gospodyń wiejskich:

 1. RODO w organizacjach pozarządowych
  6 listopada 2019 r. godz. 9.00 – 17.00
  Restauracja Stara Kaszarnia w Człuchowie, ul. Dworcowa 13
  (sala z tyłu, przy jeziorze)

W programie szkolenia:
– RODO – podstawowe pojęcia,
– rodzaje danych osobowych,
– obowiązki organizacji,
– prawne podstawy przetwarzania danych przez organizację
– organizacja jako administrator, procesor i odbiorca danych osobowych,
– dokumentacja przetwarzania danych.

 1. Sprzedaż bez działalności gospodarczej
  7 listopada 2019 r. godz. 9.00 – 17.00
  Restauracja Stara Kaszarnia w Człuchowie, ul. Dworcowa 13
  (sala z tyłu, przy jeziorze)

W programie szkolenia:
– odpłatna działalność pożytku publicznego,
– sprzedaż okazjonalna,
– loteria fantowa,
– crowdfunding.

Podczas powyższych szkoleń zapewniamy wyżywienie uczestników.

Warunkiem udziału w jednym lub obu szkoleniach jest przesłanie drogą mailową formularza zgłoszeniowego na adres biuro@lgdzc.pl. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa  29 października 2019 roku.

Informacja o szkoleniach oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na naszej stronie www (http://lgdzc.pl/2019/10/22/bezplatne-szkolenia-dla-ngo/).

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu