Strona główna / Miasto i Gmina (strona 10)

Miasto i Gmina

Ostatni dzień zbiórki żywności

Już dziś ostatnia szansa na złożenie żywności oraz środków higienicznych na rzecz osób potrzebujących w związku z sytuacją na granicy Polsko – Białoruskiej. Przypominamy, iż żywność powinna mieć długi termin przydatności. Wśród rzeczy, które można ofiarować osobom potrzebującym są: kubki do zalania wrzątkiem oraz zupki „chińskie” (smaki nie mięsne), pieczywo ...

Czytaj więcej

Przerwa techniczna systemu Rejestru Dowodów Osobistych

Burmistrz Debrzna informuje, że do 5 listopada 2021r. godz. 11:30 będzie możliwość składania wniosków o wydanie dowodu osobistego według obowiązującego wzoru. Od godz. 11:30, 5 listopada do 7 listopada 2021r.  planowane jest całkowite zablokowanie systemu Rejestru Dowodów Osobistych. W tym czasie planowane jest wdrożenie rozwiązań technicznych niezbędnych do wydawania dowodu ...

Czytaj więcej

Kontrole przydomowych kompostowników

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że od listopada 2021 roku rozpoczną się kontrole przydomowych kompostowników, celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika oraz kompostowania w nim bioodpadów, stanowiących odpady komunalne. Kontrole przeprowadzone będą przez pracowników Urzędu Miejskiego w Debrznie, którzy będą posiadać stosowne upoważnienie do kontroli. W trakcie kontroli, pracownicy będą wykonywać dokumentację fotograficzną ...

Czytaj więcej

Dodatkowe terminy szczepień

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Debrzno Akcja szczepień na terenie naszej gminy zostanie przedłużona do końca roku. Na miejscu będzie można skorzystać ze szczepionki Pfizer lub Johnson & Johnson bez wcześniejszej rejestracji. Punkt szczepień znajdujący się na ul. Rynek 3 będzie czynny w dniach: 10 listopada, środa / godzina ...

Czytaj więcej

Pięć milionów złotych na pierwszy etap promenady nad jeziorem Miejskim!

Już wkrótce rozpocznie się etap projektowania pierwszego etapu budowy promenady wokół jeziora „Staw Miejski”. Zakłada on kompleksową przebudowę ul. Jeziornej. Gmina Debrzno pozyskała na ten cel 5 mln złotych z Program Inwestycji Strategicznych Rządowego Fundusz Polski Ład.

Czytaj więcej

Przedłużony termin składania wniosków!

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców programem wsparcia  dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym (Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie ...

Czytaj więcej

Ankieta dot. Strategii Rozwoju Powiatu Człuchowskiego

Trwają prace nad nową Strategią Rozwoju Powiatu Człuchowskiego. Formą konsultacji dla mieszkańców jest ankieta online. Wyniki badania mają pomóc w określeniu barier rozwojowych i obszarów priorytetowych. Zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza. Link do ankiety: https://powiatczluchowski.webankieta.pl/

Czytaj więcej

Dzień Edukacji Narodowej!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom, Pedagogom oraz Pracownikom Oświaty składamy najserdeczniejsze życzenia. Chcemy też podziękować  za trud i zaangażowanie w kształtowaniu wartości wśród młodych ludzi. Oprócz wielu sukcesów zawodowych życzymy niesłabnącego zapału, zaangażowania i ogromu satysfakcji!

Czytaj więcej

Ostatnie dni punktu szczepień w Debrznie!

Punkt szczepień w Debrznie będzie otwarty dla mieszkańców już tylko przez trzy dni. Wszyscy osoby, które chciałyby się zaszczepić muszą się więc pośpieszyć, bo punkt szczepień w Debrznie będzie działał już tylko 13, 20 i 27 października!  

Czytaj więcej

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu