Strona główna / Ogłoszenia / Bezpłatny transport na szczepienia dla osób niepełnosprawnych i seniorów

Bezpłatny transport na szczepienia dla osób niepełnosprawnych i seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie informuje, że w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-COV-2, uruchomiony został na terenie Gminy Debrzno bezpłatny transport do punktów szczepień dla osób:

– niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,

– mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Ważne jest, by zgłoszona osoba mająca już wyznaczony termin szczepienia posiadała podstawowe możliwości poruszania się – transport nie dotyczy osób na co dzień nieporuszających się samodzielnie, które wymagają specjalistycznego transportu.

 

Jak zgłosić potrzebę transportu na szczepienie?

– podczas umawiania terminu szczepienia w trakcie rozmowy z wybranym punktem szczepień  poinformuj o potrzebie transportu,

– skontaktuj się z koordynatorem gminnym miejsca zamieszkania (Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie) i przekaż informację o miejscu i terminie szczepienia,

– złóż oświadczenie, że nie masz możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień, dysponujesz orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym
o kodzie R lub N bądź jesteś osobą mającą trudności w dostępie do punktu szczepień,

 

Osoby zainteresowane transportem do punktu szczepień proszone są o kontakt  z koordynatorem do spraw transportu pod numerem telefonu: 536 323 527 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do15.00.

 

UWAGA !!!

Transport umawiamy po dokonaniu rezerwacji wizyty na szczepienie.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu