Strona główna / Gmina / Autobusy na Dzień Dziecka

Autobusy na Dzień Dziecka

TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSÓW W DNIU 3 CZERWCA 2017 R.

AUTOBUS 1:

Kurs I
Prusinowo- 9.00
Ostrza-  9.05
Cierznie – 9.10
Uniechówek – 9.15
Skowarnki – 9.20
Uniechów- 9.25
Barkowo II,
Szosa Uniechowska- 9.30
Debrzno- 9.35

Kurs II
Rozwory – 9.40
Główna- 9.45
Gniewno – 9.50
Stanisławka, Grzymisław – 9.55
Debrzno – 10.00

AUTOBUS 2:

Kurs I:
Drozdowo- 9.00
Buka – 9.05
Stare Gronowo- 9.10
Nowe Gronowo – 9.15
Debrzno – 9.20

Kurs II:
Myśligoszcz + Boboszewa- 9.35
Słupia –  9.40
Debrzno – 9.45

Kurs III:
Kamień – 9.55
Buchowo – 10.00
Strzeczona – 10.05
Debrzno – 10.15

ODWOZY DZIECI OD GODZ. 14:00 WEDŁUG KOLEJNOŚCI PRZYWOZÓW (KURS I, II, III)

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu