Strona główna / Marta Mróz (strona 20)

Marta Mróz

Spotkanie informacyjne o zasadach Programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców Gminy Debrzno

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie informacyjne o zasadach Programu „Czyste Powietrze”. Spotkanie odbędzie się online na platformie Microsoft Teams w dniu 29 grudnia 2021 roku o godzinie 10.00 Prosimy o zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu do dnia 28 grudnia 2021 roku na adres ochrona.srodowiska@debrzno.pl

Czytaj więcej

Badania z zakresu bazy noclegowej

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. W związku z tym prosimy o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego przez osoby/podmioty prowadzące działalność noclegową i terminowe przekazywanie wymaganych danych. Więcej informacji w załącznikach: 1. obowiązek sprawozdawczy 2. turystyka ...

Czytaj więcej

Kandydaci do Rady Młodzieżowej

Lista kandydatów na Radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Debrznie na kadencję na rok 2022/2023 Julia Malmon – SP Debrzno Nikola Gniecka – SP Debrzno Amelia Nadobna – SP Debrzno Iga Sikorska – SP Debrzno Dawid Sikorski – SP Debrzno Mateusz Tomalak – SP Debrzno Dawid Sikora – SP Debrzno Zofia ...

Czytaj więcej

Laboratoria Przyszłości – dofinansowania dla szkół

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech. Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród ...

Czytaj więcej

Od stycznia rusza nowa przychodnia lekarska!

Od stycznia w Debrznie będzie działała nowa przychodnia lekarska. Dzięki współpracy z Człuchowskim Szpitalem, w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku przy ul. Rynek 3 już na początku stycznia swoje dyżury rozpocznie dwóch lekarzy rodzinnych. Zapisy do lekarzy rodzinnych (lek. Marek Tobolski i lek. Piotr Pytlak) rozpoczną się w przyszłym ...

Czytaj więcej

Z sercem przy stole

Zachęcamy mieszkańców gminy do udziału w kolejnej edycji akcji „Z sercem przy Stole”. Jak co roku w zbiórkę angażuje się OSP Debrzno – w najbliższą sobotę 11 grudnia strażacy będą zbierać żywność pod marketem Dino. Artykuły spożywcze również można dostarczać do remizy codziennie do godz. 15:00. Należy przynosić żywność z ...

Czytaj więcej

Nabór na stanowisko – inkasent/goniec

Informujemy o naborze na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miejskim w Debrznie. Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 10.01.2022 r. w sekretariacie UM Debrzno. Szczegółowe informacje: Ogłoszenie o naborze

Czytaj więcej

Przedszkolaki – debrzeńskie bystrzaki!

Projekt pn. Przedszkolaki-debrzeńskie bystrzaki został wybrany do dofinansowania! Obejmuje przedszkolaków z 5 placówek oświatowych, tj. Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie oraz wszystkich oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych z terenu Gminy. W ramach projektu realizowane będą: zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych dla dzieci dodatkowe podnoszące umiejętności kompetencji ...

Czytaj więcej

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu