Strona główna / Marta Mróz (strona 13)

Marta Mróz

Kup książkę „Sny z betonu” Przemysława Kacy i pomóż dzieciom!

Przemysław Kaca z Debrzna jest autorem książki „Sny z betonu”! To wyjątkowa książka o tym, jak hip-hop może pomóc dzieciom z wykluczonych środowisk. Dzięki muzyce i wszystkiemu, co się z nią wiąże, młodzi ludzie odzyskują własny głos, sprawczość, poczucie własnej wartości. Otrzymują impuls, by planować, kształcić się i rozwijać. „Sny z betonu” ...

Czytaj więcej

Zbieramy fanty na WOŚP

Zachęcamy do wzięcia udziału w 30 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Jak możesz pomóc? Przynieś ciekawe przedmioty, które zostaną przeznaczone na licytację, loteriadę oraz aukcje internetowe! Fanty są zbierane od 10 do 24 stycznia w godzinach 8:00 – 16:00 w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie.

Czytaj więcej

obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy. ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY! Terminy: deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca ...

Czytaj więcej

Indywidualne numery rachunków dla klientów UM

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2022 roku dla klientów Urzędu Miejskiego w Debrznie obowiązywać będą nowe indywidualne numery rachunków bankowych. Informację o nadaniu nowego indywidualnego numeru rachunku otrzymają Państwo wraz z podatkowymi nakazami płatniczymi. W przypadku dokonywania wcześniejszych płatności prosimy o dokonywanie wpłat na numer 78 9326 0006 ...

Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne o zasadach Programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców Gminy Debrzno

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie informacyjne o zasadach Programu „Czyste Powietrze”. Spotkanie odbędzie się online na platformie Microsoft Teams w dniu 29 grudnia 2021 roku o godzinie 10.00 Prosimy o zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu do dnia 28 grudnia 2021 roku na adres ochrona.srodowiska@debrzno.pl

Czytaj więcej

Badania z zakresu bazy noclegowej

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. W związku z tym prosimy o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego przez osoby/podmioty prowadzące działalność noclegową i terminowe przekazywanie wymaganych danych. Więcej informacji w załącznikach: 1. obowiązek sprawozdawczy 2. turystyka ...

Czytaj więcej

Kandydaci do Rady Młodzieżowej

Lista kandydatów na Radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Debrznie na kadencję na rok 2022/2023 Julia Malmon – SP Debrzno Nikola Gniecka – SP Debrzno Amelia Nadobna – SP Debrzno Iga Sikorska – SP Debrzno Dawid Sikorski – SP Debrzno Mateusz Tomalak – SP Debrzno Dawid Sikora – SP Debrzno Zofia ...

Czytaj więcej

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu